Dönem dönem okuduğumuz hakikatleri kavramada, anlamada eksikler olması nasıl değerlendirebilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ımız bu mevzuda Sabri Ağabey'e hitaben yazdığı mektupta şöyle demektedir:

"Eğer sair teellümât-ı ruhaniye ise, sabra, mücahedeye alıştırmak için Rabbanî bir kamçıdır. Çünkü emn ve ye’sin vartasına düşmemek hikmetiyle, havf ve reca müvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz-bast hâletleri celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi, ehl-i hakikatçe medar-ı terakki bir düstur-u meşhurdur." (Kastamonu Lahikası, 3. Mektup)

Evet, Cenab-ı Hak insana bazen genişlik, bazen darlık vermesi, Kabız ve Basıt isimlerinin tecelllisinden gelmektedir. Bu isimler insanın terakkisi için tecelli isterler. Bizler de bunlardan istifade edip terakki yolumuzda ilerlememiz gerekmektedir.

Bu nedenle okumalarımızı her hâlükârda yapmak esas olmalıdır. Bununla beraber, zihnimiz açık olduğu vakitlerde mütalaalı konulara, kabz hâllerinde ise his ve kalbe hitab eden konulara ağırlık vermeliyiz. Hatta kabz vakitlerinde Kur'an ve Cevşen'e de ağırlık vermek icab eder.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Sıkıntı ve kabz hâli durumunda Risale-i Nur'da hangi mevzular okunmalı? Risale-i Nur okuma isteği yok, okurken sıkılıyorum. Nokta atışı ilaçlar, edviyeler mevcut mu sizde?

- "Kabz-bast hâletleri celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi, ehl-i hakikatçe medâr-ı terakki bir düstur-u meşhurdur." Bast ve inkıbaz halleri insanda neden hükmediyor, hikmeti nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...