"Dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkârları olan hayvanlara işarettir." Seyir ve ziyafete davetliler içinde meleklerin olmaması, hayvanatın dâhil edilmesini nasıl yorumlarsınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu âlemdeki İlahi eserleri seyredenler, başta insanlar olmak üzere melekler, cinler ve bütün ruhaniyattır. Hayvanların seyirden hisseleri pek azdır. Onlar rızıklarını tanıyacak, düşmanlarını bilecek ve onlardan korunacak kadar bir şuur sahibidirler, ancak tefekkürden nasipleri yoktur. Yani, yedikleri gıdanın mahiyetini bilmezler, o gıdanın yerden bitmesi için baharın geldiğini, bunun içinde dünyanın kendi etrafında aylarca döndüğünü, denizlerden buharlaşan yağmurun bulutlar haline gelip rüzgârla taşındığını daha böyle nice hâdiseler zincirini düşünecek ve bilecek halde değillerdir.

"Ziyafet" kelimesi doğrudan insana ve cinlere ve insanın hizmetkârı olan hayvanlara bakmaktadır. Melekler yiyip içmedikleri için, bu sofralar onlar için sadece birer sanat eseridirler, birer ziyafet değildirler. Onun için burada melekler zikredilmemiş. Bu âlemin yaratılmasından esas maksat cinlerin ve insanların imtihan olmalarıdır. Dünya âhiretin tarlası olduğuna göre, âhiret âleminin iki menzili olan cennet ve cehennem, bu dünyada insanların ve cinlerin amellerinden çıkacaktır.

Yani bu iki menzil hayır ve şer amellerden yaratılacaklardır. Bu açıdan da bakıldığında bu dünyanın esas misafirleri insanlarla cinlerdir, hayvanlar ise insanların hizmetçileridirler. Misafirlikleri dolaylıdır.

Burada cinlerin de zikredilmesi, onların da “toplu yaşamak, evlenmek, çocuk sahibi olmak ve kendilerine mahsus nimetlerden yiyip içmek” gibi birçok cihetle insanlara benzemelerindendir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...