On Birinci Söz'deki temsilî hikâye ile hakikatlerin mukayeseli tablosunu yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

TEMSİLİ HİKÂYE

HAKİKATİ

O saray

Şu âlemdir

O melik

Ezel ve ebed sultanı olan bir Zat-ı mukaddestir.

O sarayın menzilleri

Şu on sekiz bin âlemdir.

O saraydaki sanayi-i garibe

Şu âlemde görünen kudret-i İlahiyenin mucizeleridir.

O sarayda gördüğün taamlar

Şu âlemde, hele yaz mevsimindeki rahmet-i İlahiyenin semerât-ı harikalarına işarettir.

Oradaki ocak ve matbah

Kalbinde ateş olan arz ve sath-ı arzdır.

Gizli definelerin cevherleri

Esma-i kudsiye-i İlahiyenin cilveleridir.

Temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri

Şu âlemi süslendiren muntazam masnuat ve kudret kaleminin mevzun nakışlarıdır ki, Kadir-i Zülcelal’in esmasına delalet ederler.

O üstad ise

Efendimiz Hz. Muhammed aleyhissalâtü vesselâmdır.

Avânesi ise

Enbiya aleyhimüsselamdır.

Şakirtleri ise

Evliya ve asfiyadır.

O saraydaki hâkimin hizmetkârları

Şu âlemde melâike aleyhimüsselama işarettir.

Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler

Şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkârları olan hayvanlara işarettir.

O iki fırka ise

Birisi ehl-i imandır; diğeri ehl-i küfür ve tuğyandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...