On Birinci Söz'de temsilden hakikate geçerken; "Ocak ve matbah ise kalbinde ateş taşıyan..." ifadesi kullanılıyor. Ancak temsilde bu ifade geçmiyor, nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bazen belağatın muktezası olarak, zâhir olan hakikatler akla havale edilir, tâ ki akıl onda işleyip hareket etsin ve o hakikati keşfedip lezzet alsın. Daha bunun gibi birçok hakikatleri temsilden çıkarmak mümkün, ama Üstad Hazretleri bir numune göstererek akla kapı açıyor, bizi tefekküre ve düşünmeye sevk ediyor. Buna benzer ifadeler diğer temsillerde de vardır.

Mesela, Sekizinci Söz'de kötü zâtın macerasında bahçe misali verilmiyor, iyi zâtın macerasından bahsedilerek ona gönderme yapılıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...