"Mânevî mahsulâtını dahi gaybî, uhrevî, misalî ve mânevî âlemlerine gönderir." Bu manevi mahsulat nedir, hangi manevi âlemlere ne şekilde gönderilmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu manevî mahsulatta en büyük pay insana aittir. Zira, insanın manevî mahsulleri cennet yahut cehennemi meyve vermektedir.

Diğer canlıların da bütün tesbihleri gaybi âlemlerde kaydedilir. Onların vazifelerini yerine getirmeleri ibadet olduğu gibi, bu ibadetler melekler tarafından da temsil edilmektedir. On Yedinci Söz’de beyan edildiği gibi ahirette bu ibadetlerinin karşılığını “mükâfat-ı ruhaniye ve ücret-i maneviye” olarak göreceklerdir. Bu çok önemli tesbiti aynen aktarmakta fayda görüyoruz:

“Hem o Rahman’ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki nasıl vazife uğrunda, mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor. Ve kurban olarak kesilen bir koyuna, âhirette cismanî bir vücud-u bâki vererek sırat üstünde, sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor.

Öyle de sair zîruh ve hayvanatın dahi kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i Rabbaniyelerinde ve evamir-i Sübhaniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların, onlara göre bir çeşit mükâfat-ı ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücret-i maneviye, o tükenmez hazine-i rahmetinde baîd değil ki bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler belki memnun olsunlar.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...