İnsanın "Zîruhların en eşrefi” olmasını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zîruh; ruh sahibi demektir. Bu kelime öncelikle insanları, sonra bütün hayvan türlerini hatırlatır. Üç milyon kadar olduğu söylenen canlı türleri içinde en şereflisinin insan olduğunda şüphe yoktur. Tîn Sûresinde, insanın ahsen-i takvimde, yani en mükemmel bir istidatta yaratıldığı beyan edilmektedir.

“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tîn Suresi, 95/4)

Öte yandan, diğer canlılardan önemli bir kısmı, arza halife olarak yaratılan insanın hizmetine verilmişlerdir.

“Hani, Rabbin meleklere, 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.' demişti. …” (Bakara Suresi, 2/30)

Hazret-i Âdem (as.) meleklerle ilim yönünden imtihan edilmiş ve onlardan üstün olduğu meleklerce de tasdik edilmişti. Bu hâdise de gösteriyor ki, insan nev’i, sadece yeryüzündeki diğer canlılardan değil, meleklerden de mahiyet olarak üstün bulunmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...