On Beşinci İşaret

İçerikler


  1. Peygamberimizin gösterdiği mucizelerde muhatap sadece insanlar mıydı, yoksa cinler de var mıydı?

  2. Üstad Mektubat'ta bir mağarada örümcek ve güvercin ile ilgili olayı anlatırken bizim bildiğimiz itibariyle "Sevr mağarası" yerine "Hira mağarası" diye geçiyor. Bunu böyle kullanan başka tarihçi ve müfessir var mı?

  3. Kurdun "Allah'tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın." demesi ile Üstad'ın "âkilüllâhm hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir." ifadeleri tezat gibi görünüyor, konuyu açar mısınız?

  4. Kurdun konuşması mucizesinin neticesinde neden "Bu kıssayı kimseye söylemeyelim. Korkarım, Mekke boşalıp onlara iltihak edecekler." deniliyor? Halbuki daha büyük mucizeler gördükleri halde imana gelmemişler!

  5. "Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Adbâ ismindeki devesi, vefat-ı Nebevîden sonra kederinden ne yedi, ne içti, tâ öldü. Hem o deve, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile mühim bir kıssayı konuştuğunu,.." Buradaki "mühim kıssa" nedir acaba?

  6. Hz. Süleyman'ın kuşlarla konuşması ve Peygamber Efendimize bir devenin gelip şikayette bulunması, hayvanların da aklının bulunduğunu gösteriyor. Öyleyse insan ile hayvan arasındaki fark, akıldan farklı bir şey olmalı değil mi?

  7. "Gazve-i Bedir’de beş bin melâike, nass-ı Kur’ân ile önde, sahabeler gibi ona hizmet edip asker olmuşlar." Buradaki beş bin rakamı çok değil mi, öyle olsa sadece yetmiş müşrik mi ölürdü? Burayı nasıl anlayabiliriz?

  8. "Sâbit ibni Kays ibni Şemmas'ın Yemâme harbinde şehid düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konulurken, birden ondan bir ses geldi. Hazret-i Ömer hilâfete geçmeden, şehadetini haber.." meselesinin "Gaybı ancak Allah bilir." ayetiyle izahı?

  9. "Peygamberlerin ismet sıfatı var, o yüzden günah işlemezler, dolayısı ile Allah'ın sevgili kulu olurlar. Yani Allah onlara ayrıcalıklar vermiş." diyen bir arkadaşıma nasıl bir cevap verebilirim? Risalelerde bu konuda ne deniyor?

  10. "Her kabileden bir adam laakal içinde bulunup..." Kureyş fitneye düşmesin diye, her kabileden birkaç adamı ikna edince, kendi kabileleri ikna edilmiş mi oluyor? Buradaki fitne nazar mı? Yani adamları ikna etmezse anlaşmazlık olacak?

Yükleniyor...