On Beşinci İşaret

İçerikler


  1. Üstad Mektubat'ta bir mağarada örümcek ve güvercin ile alâkalı hâdiseyi anlatırken bizim bildiğimiz itibariyle "Sevr mağarası" yerine "Hira mağarası" diye geçiyor. Bunu böyle kullanan başka tarihçi ve müfessir var mı?

  2. Kurdun "Allah'tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın." demesi ile Üstad'ın "âkilüllâhm hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir." ifadeleri tezat gibi görünüyor, konuyu açar mısınız?

  3. Kurdun konuşması mu’cizesinin neticesinde neden "Bu kıssayı kimseye söylemeyelim. Korkarım, Mekke boşalıp onlara iltihak edecekler." deniliyor? Halbuki daha büyük mu’cizeler gördükleri halde imana gelmemişler!

  4. "Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Adbâ ismindeki devesi, vefat-ı Nebevîden sonra kederinden ne yedi, ne içti, tâ öldü. Hem o deve, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile mühim bir kıssayı konuştuğunu,.." Buradaki "mühim kıssa" nedir acaba?

  5. Hz. Süleyman'ın kuşlarla konuşması ve Peygamber Efendimize bir devenin gelip şikâyette bulunması, hayvanların da aklının bulunduğunu gösteriyor. Öyleyse insan ile hayvan arasındaki fark, akıldan farklı bir şey olmalı değil mi?

  6. "Eğer alametleri, onun kadrine muvafık derecesinde azametini ve makbuliyetini gösterseydiler, değil yeni ölmüşler, belki onun ismiyle çürümüş kemikler de ihya edilebilirdi." İzah eder misiniz?

  7. "Sâbit ibni Kays ibni Şemmas'ın Yemâme harbinde şehid düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konulurken, birden ondan bir ses geldi. Hazret-i Ömer hilâfete geçmeden, şehadetini haber.." meselesinin "Gaybı ancak Allah bilir." ayetiyle izahı?

  8. "Gazve-i Bedir’de beş bin melâike, nass-ı Kur’ân ile önde, sahabeler gibi ona hizmet edip asker olmuşlar." Buradaki beş bin rakamı çok değil mi, öyle olsa sadece yetmiş müşrik mi ölürdü? Burayı nasıl anlayabiliriz?

  9. "Her kabileden bir adam laakal içinde bulunup..." Kureyş fitneye düşmesin diye, her kabileden birkaç adamı ikna edince, kendi kabileleri ikna edilmiş mi oluyor? Buradaki fitne nazar mı? Yani adamları ikna etmezse anlaşmazlık olacak?

  10. Ebu Leheb’in karısı Ümmü Cemil için kullanılan "Ağzına mı düşmüş?" ifadesi ne demektir, konuyla münasebeti nedir?

Yükleniyor...