"Şu ihbarı tevatür derecesinde kati telakki etmeyenin, ya kalbi bozuk veya aklı yok." Bu hadisi Ebu Hureyre'den (r.a) başka nakleden yokken bu ifadeleri nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte şu sâfi, hâlis süt gibi lâtîf, şüphesiz mu’cize-i bâhire-i bereket, beş yüz bin hadisi hıfzına alan Hazret-i Buharî başta olarak, Kütüb-ü Sitte-i sahiha ile nakilleri, gözle görmek kadar kati olmakla beraber, medrese-i kudsiye-i Ahmediye (a.s.m.) olan suffenin namdar, sadık, hafız bir şakirdi olan Ebu Hüreyre’nin, umum Ehl-i Suffeyi manen işhad ederek, âdeta umumunu temsil edip şu ihbarı tevatür derecesinde kati telakki etmeyenin, ya kalbi bozuk veya aklı yok." (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Yedinci Nükteli İşaret)

Ebu Hureyre(r.a) bu olayı naklederken oradaki diğer şahitlerin sessizliğine dayanarak söylüyor. Yanlış ya da yalan söylese, o şahitler itiraz eder ve bu da tarihi kayıtlara geçerdi. Şahitlerin sessizliği şahitliğinden ve onayından dolayıdır.

Sahabenin tamamı hakşinas ve adil oldukları için, din adına yalan ya da yanlış bir aktarıma sessiz kalmaları asla mümkün değildir. Bu durumda 10 kişi huzurunda olmuş bir olayı bir kişi aktarıyor, dokuzu buna itiraz etmeyip sessiz kalarak onaylıyorsa, bu rivayet 10 ravi kuvvetinde demektir.

Burada her bir sahabenin sessiz kalması değil, itiraz vaki oldu mu olmadı mı o önemlidir. Kayıtlarda sahabe bu rivayete itiraz etmemiş ise o rivayet sahih ve mütevatir hükmündedir demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

dersabdullah

Ancak Ebu Hureyre(r.a) bu olayı naklederken ya da naklettikten sonra anlatılan olaya şahit olan sahabeler belki duymamışlardır ki itiraz etsinler. Yani belki onlara ulaşmamıştır o yüzden itiraz etmemişlerdir. Yani 10 kişi huzurunda olmuş olayı 1 kişi aktarıyor ve 9 unun bundan haberi olup olmadığını bilmiyorsak bu durumda nasıl tevatür derecesinde kati olur?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Duyup duymama konusunu hadis ilmi ve hadis alimleri teknik olarak incelemişler hadislerde ona göre biçimlenmiş. Mütevatir bir hadisi mütevatir olarak kabul etmeme kalbin bozukluğu ile ifade ediliyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...