"Edna bir mahluka rububiyet, bütün anasırı kabza-i tasarrufunda tutana mahsustur. Ve en basit bir hayvanı tedbir ve tedvir etmek, bütün hayvanatı, nebatatı, masnuatı kabza-i rububiyetinde terbiye edene has olduğunu, kör olmayan görür." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demek edna bir mahluka rububiyet, bütün anusırı kabza-i tasarrufunda tutana mahsustur. Ve en basit bir hayvanı tedbir ve tedvir etmek, bütün hayvanatı, nebatatı, masnuatı kabza-i rububiyetinde terbiye edene has olduğunu, kör olmayan görür." (Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam, Sekizinci Lem'a)

Evrenin, küçük büyük bütün varlıkların, birbirleriyle doğrudan veya dolaylı irtibatı vardır. Bu nedenle birisine hakiki Rab olabilmek için, tamamına Rab olmak lazımdır.

Mesela, "bir arının Rabbiyim" diyebilmek için arının gözünü aydınlatmasını ve görmesini sağlayan Güneş sistemini elinde tutmak gerekiyor. Güneş sistemine hükmedip elinde tutmayan, "Ben arının Rabbiyim" diyemez.

"Çiçeği ben yarattım, ben büyüttüm." diyebilmek için bulutları, yağmurları, toprakları avucunun içinde tutuyor olması gerekiyor. Bulut ve yağmura sahip olmayan birisinin, çiçeği sahiplenmesi mümkün değildir.

Kâinat bu anlamda ahenk ve uyum içinde çalışan bir fabrika gibidir. Bu fabrikanın geneli kiminse bir cüzü bir parçası da Onun demektir. Ya da bir parçası kiminse, kainatın umumu da onun demektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Kâinatı elinde tutamayan, zerreyi halk edemez." Zerrenin tüm kâinatla alakasını izah eder misiniz?

- ALLAH'IN ADALETİ, HİKMETİ, RUBUBİYETİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...