"Evet, faraza zîşuur bir elmaya biri dese, 'Sen benim san’atımsın.'; o elma lisan-ı hâl ile ona 'Sus,' diyecek..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, faraza zişuur bir elmaya biri dese: "Sen benim sanatımsın." O elma lisan-ı hâl ile ona "Sus!" diyecek. "Eğer bütün yeryüzünde bütün elmaların teşkiline muktedir olabilirsen belki yeryüzünde münteşir bütün hemcinsimiz olan bütün meyvedarlara, belki bütün bahar sefinesiyle hazine-i rahmetten gelen bütün hedâyâ-yı Rahmaniyeye mutasarrıf olabilirsen bana rububiyet dava et." O tek elma böyle diyecek ve o ahmağın ağzına bir tokat vuracak. (Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam)

Bir elmanın yaratılabilmesi için ne gerekiyorsa, bütün elmaları hatta bütün diğer nimetleri yaratmak için de aynı şeyler gerekiyor. Yaratma açısından bir elma ile bütün elmalar, eşit ve aynı şartlara haizdir.

Mesela, elmanın kızarıp olgunlaşması için güneşi tedbir ve idare etmek gerekiyor. Yine elmanın sulanabilmesi için bulutlar, yağmur, kar, dolu, emrinde olması gerekiyor. Toprak, hava ve sair unsurlar tedbir ve idaresinde olmak iktiza ediyor ve hakeza.

Yani bir tek elmanın yaratılabilmesi için, bütün kâinatın bir fabrika gibi işletilmesi, idare ve sevk edilmesi gerekiyor. Kâinatı avucunun içinde tutmayan birisi, bir tek elmayı yaratmaya muktedir olamaz. Elma bunu hâl dili ile ifade edip ilan ediyor, okumasını bilene.

Bir tek elma sanat olma ve yaratılma şartları açısından kâinatla eş değer bir özelliğe ve eşit bir statüye sahip olduğu için, "Elma benim eserim, elmayı ben yarattım!" diyen birisinin bütün kâinatı da yaratması ve avucunun içinde tutması icap eder. Bu imkâna sahip olamayan birisinin, elmayı yaratma iddiası boş ve asılsız bir iddia demektir. Burada elma sadece bir örnektir, bu husus ve bakış açısı diğer bütün nimetler ve meyveler için de geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...