"İmam-ı Rabbanî demiş ki: 'Bid'a olan yerlere girmeyiniz.' ... Selef-i Sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Gerçi, İmam-ı Rabbanî demiş ki: "Bid'a olan yerlere girmeyiniz." Maksadı, "sevabı olmaz" demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünkü, Selef-i Sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar. Eğer mescide gidip gelmekte kebâire mâruz kalırsa, halvethanesinde bulunması lâzımdır."(1)

Bid'atların hâkim olduğu mekânlarda, ibadet etmek batıl olmaz; ama sevabı azalır. Fitneye sebebiyet vermeden, bid'atların hâkim olduğu yerlerden uzak durmak lazımdır. Lakin bid'atlar var diye, cami ve mescidleri terk etmek ya da gidenleri tenkit etmek, fitneye sebep olacağı için, böyle hareket etmek uygun olmaz.

Hutbelerde dine karşı olan şahısların övülmesi ya da dua edilmesi bid'attir. Lakin biz o bid'ate razı ve kalben taraftar olmaz isek, mes’ul olmayız. Bid'at yapılıyor diye; cuma ve camiyi terk etmek doğru değildir. Ama bid'atlerin hâkim olmadığı cami ve mescitleri tercih etmek, takvaya daha uygun olanıdır.

Yezid ve Velid en şerli ve bid’atçı iki Emevi halifesidir. Bu iki halifenin döneminde büyük zulümler ve cinayetler olmasına rağmen, Ehl-i sünnet âlimleri fitneye sebebiyet vermemek için toplumun selameti için sabretmişler ve onların arkasında namaz kılmışlar. Üstad'ın bize ders verdiği husus, Selef-i salihinin de esas aldığı, bu müsbet hareket anlayışıdır.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (160. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şefkat
BEN ŞAHSEN BAZI TARİKAT EHLİ OLANLARIN KENDİ LERİNE HAS MABETLERDE CUMA NAMAZINI KILDIKLARINI GÖRÜYORUM.HATTA BUNLAR LOKANTAYA BİLE GİTMİYORLAR.ZİRA BAŞKASININ KESTİĞİ ETİ YEMİYORLAR.BESMELE ÇEKİMEDİĞİN DEN ÇEKİNİYORLAR.BENCE BU CAİZ DEĞİDİR.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...