"Eğer onun o nuranî daire-i hakikat-i irşadından hariç bir surette kâinata baksan,.." Buradaki "hariç bakış açısı" ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer onun o nuranî daire-i hakikat-i irşadından hariç bir surette kâinata baksan, elbette kâinatın şeklini bir matemhane-i umumî hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebî, belki düşman ve câmidâtı dehşetli cenazeler ve bütün zevilhayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün."(1)

Peygamber Efendimiz (asm)'in getirdiği nur İslam’dır. "Harici bakışlar" ise İslam’ın dışında kalan beşeri ideolojiler ve felsefi doktrinlerdir ya da yarım yamalak tahrif olmuş batıl dinlerdir. Evet, İslam nurunun dışında kalan bütün bakış açıları ve mefkureler batıldır ve insana doğruları gösteremiyor.

İnsan kâinata ve hadisata iman ve İslam ışığı ile bakmaz ise, her hadise o insan için bir matemdir ve bir dehşet verici azaptır.

Mesela, ölüm, mümin kâfir ayırt etmeksizin herkesi idam ediyor. Bu ölümün görünen yüzü olup zahirde herkesi asıp yok ediyor. Yalnız bir de ölümün görünmeyen içyüzü var. Bu içyüzü ölümün hakikatidir; bu hakikat ancak iman nuru ve Kur’an hidayeti ile anlaşılabilir. Yani darağacı hükmünde olan ölüme iman nuru ile bakılır ise ölüm ebedi bir saadetin başlangıcı ve sonsuz bir hayatın ilk aşamasıdır. Yani ölüm insanları ebedi olarak yokluğa ve hiçliğe atan bir idam sehpası ya da dar ağacı değildir.

Ama kâfirin nazarında ölüm bir hiçlik, ölüm bir yokluk, ölüm bir idam-ı ebedidir, bir daha dirilmemek üzere yok olmaktır. Aynı ölüm vakası mümin için ebedi bir diriliş iken kâfir için ebedi bir yok oluştur. İşte ölümüm mümine, başka güzel bir âleme geçmek için basamak kâfire ise darağacına atılan bir adım olması bu sırdandır. Yani imanlı bakışla küfür bakışının arasındaki farka işaret ediyor.

(1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...