Şirkin kainatı "umum zîşuurun matemhanesi ve bütün zîhayatın mezbahası ve hüzüngâhı suretine çevir"mesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cennet-i Âlâdaki ehl-i temâşâya dünyadan alınma sermedî manzaraları göstermek için mütemadiyen işleyen yüz bin yüzlü sinemalı bir fotoğraf iken; şirk ise, bu çok acip ve tam mutî, hayattar ve cismanî melâikeyi câmid, ruhsuz, fâni, vazifesiz, hâlik, mânâsız hâdisatın hercümerci altında ve inkılâpların fırtınaları içinde, adem zulümatında yuvarlanan bir perişan mecmua-i vâhiyesi, hem bu çok garip ve tam muntazam, menfaattar fabrikayı mahsulâtsız, neticesiz, işsiz, muattal, karmakarışık olarak şuursuz tesadüflerin oyuncağı ve sağır tabiatın ve kör kuvvetin mel’abegâhı ve umum zîşuurun matemhanesi ve bütün zîhayatın mezbahası ve hüzüngâhı suretine çevirir."(1)

Şirk, Allah’ın kainat üstündeki mutlak tasarruf ve idaresini inkar edip, sebeplere de bir paye ve tasarruf atfetmektir. Hal böyle olunca şirk vahdeti bozup kesrete dalmak anlamı taşıyor. O zaman insanın ruhu ve dikkati birlikten çokluğa bölünüyor ve her bir sebebe karşı ayrı bir minnet ve dilencilik vaziyeti oluşturuyor. Bir insanın bir kişiye müracaat etmesi ile bin kişiye müracaat etmesi arsında çok fark vardır. Bin kişiye müracaat ruhta bin tane meşakkat ve sıkıntı oluşturur.

Mesela, bir çiftçi tarlasından buğday alabilmek için bulata ayrı yalvaracak, toprağa ayrı yalvaracak, güneşe ayrı yalvaracak, suya ayrı yalvaracak vs... Halbuki tek olan Allah’a iman edip bütün hacetini ona arz etse, sebepleri Onun bir askeri ve memuru bilse, ruhu kesretten gelen sıkıntı ve meşakkatten kurtulmuş, kalbi müthiş bir huzura kavuşmuş olur.

Şirkin nazarında canlılar, ölüm celladının elinde parçalanmayı bekleyen kurban, dünya da bir mezbaha hükmündedir. Halbuki iman ve tevhidin nazarında ölüm, ebedi aleme ve hayata açılan bir kapı veya pencere hükmündedir. Canlılar ise, dünya kışlasında vazifesini bitirip vatan-ı aslileri olan cennete gitmeyi bekleyen birer asker gibidirler.

Küfür ve şirk, hadiseleri insanın aleyhine çeviren zehirli bir ilaç iken, iman ise lehine çevirip insanı her iki cihanda da mutluluğa götüren mükemmel bir iksir bir ilaç hükmündedir. Matem, mezbaha ve hüzüngah bu anlamlarda kullanılıyor.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...