"Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa, öyle dinsizler idare-i hükûmete muzır oldukları gibi, terakkiye dahi mânidirler; terakki ve ticaretin esası olan emniyet ve âsâyişi kırıyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ı tanımayan, O'nun kurallarını da tanımaz; kuralları tanımayan birisinin de çekinip itaat edeceği bir merci, bir otorite bulunmaz. Dolayısı ile bu tip kefereler, anarşik bir ruh hali ile, intizam ve düzene zararlı bir vaziyete bürünürler. Bu tip insanlar her noktada topluma zarar vermeye çalışırlar. Komünizmin etkin olduğu yıllarda bunun örnekleri çoklukla görülmüştür.

Bu tip anarşiklerin vatana millete menfaat üretecek duygu ve kabiliyetleri olmadığı için, terakkiye de engeldiler. Zira bir ülkede huzur ve güven yoksa, terakki de yok demektir. Anarşizm ile huzur, ışık ile karanlık gibi birbirine zıttırlar. İki zıddın bir şahısta cem olması ise mümkün değildir. Yani anarşist birisinin topluma huzur ve güven vermesi mümkün değildir.

Halbuki Allah’ı tanıyan ve ibadet ile ona itaat eden birisinin uymakla sorumlu olduğu ahlaki değerler vardır. Bu ahlaki değerler bu insanı topluma ve vatana menfaatli bir şekle getiriyor, topluma hem güven, hem huzur veriyor. Güven ve huzurun olduğu yerde de hem meşru ticaret, hem de gelişim ivme kazanıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...