"Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa, öyle dinsizler idare-i hükûmete muzır oldukları gibi, terakkiye dahi mânidirler; terakki ve ticaretin esası olan emniyet ve âsâyişi kırıyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ı tanımayan, O'nun kanunlarını, emir ve yasaklarını da tanımaz. O’nun kanunlarını tanımayan birisinin de çekinip itaat edeceği bir merci, bir sulta bulunmaz. Dolayısı ile bu tip anarşist ruhlu dinsizler, kendilerini gizler, cemiyete zarar vermeye çalışırlar. Komünizmin tesirli olduğu yıllarda bunun acı misalleri çok görülmüştür.

Bu tiplerin vatana ve millete zerre kadar bir menfaatleri ve bunu yapacak kabiliyetleri olmadığı için, terakkiye de engeldiler. Zira bir ülkede huzur ve emniyet yoksa, terakki de yok demektir. Anarşizm ile huzur, ışık ile karanlık gibi birbirine zıttırlar; bu iki zıddın bir şahısta cem olması ise mümkün değildir.

Hâlbuki Allah’ı tanıyan, iman ile intisab edip ibadet ile itaat eden birisi güzel ahlâklı olur, devletinin ve milletinin terakkisi, cemiyetin huzur ve emniyeti için çalışır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...