"Ehl-i dalâlet olan hizbüşşeytanın zâhiren cüz'î hatîatlarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlûkatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın vezâif i âliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için,.." ifadelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir insan bedenini bir gemi olarak düşünelim, bu gemide hücre, aza, ve organ olmak üzere milyonlarca tayfa çalışıyor. Hepsinin gayesi, beden sahibinin çizdiği rota dahilinde sahili selamete gitmektir. Bu yüzden o hücre ve azalar vazifesini mükemmelen yapıyorlar.

Ama beden gemisinin dümeni insanın iradesine verilmiş. İnsan ise hücre ve azaların çalışmasını ve vazifesini dikkate almayarak dümeni beden sahibinin razı olmadığı yönlere çevirse ve asıl maksat olan sahili selamete vardırmasa. O zaman vazifesini mükemmelen yapan her bir aza ve hücre, dümenden sorumlu olan insandan şikayetçi ve alacaklı olur. Elbette nihayetsiz adalet sahibi ve beden gemisinin maliki o zat, raiyeti olan hücre ve azaların hakkını o dümenci olan insandan alacaktır.

İşte, vazifelerden elde edilen yüksek neticelerin iptal edilmesi, beden gemisinin rotasının yanlış yerlere çevrilmesidir. Yani yüksek neticeleri iptal etmek, sahili selamet için programlanan bedeni zararlı sahillere götürmek anlamındadır.

Bu örneği daha geniş olarak düşünelim:

Dünya bir gemi ve insanlar da gemi sahibinin emirleri doğrultusunda hareket etmeleri gereken yolcular. Hayvanlar ve bitkiler ise gemi sahibinin emirlerine tam itaatle teslim olan diğer varlıklardır. Bu geminin hedefe varması, gemideki herkesin vazifesini eksiksiz yapması ile mümkündür. Herkes vazifesini tam yaparken, inanmayan insanlar isyan edip vazifelerini yapmadkları için, Hz. Nuh (as) zamanındaki gibi bir küçük kıyametin kopmasına sebep oldukları gibi, gelecekte de bir büyük kıyametin kopmasına bir kez daha sebep olacaklardır. Bazende geminin hedefini yanlış tarafa çevirmekle kazalara sebep olup, gemideki insanları rahatsız ederler. Depremler, savaşlar ve farklı musibetler bu kazalara delildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...