"Ehl-i imanın ve has dostların hükmen küçük hataları, çabuk onları temizlemek için, kısmen dünyada ve sür’aten verilir." Neden affedilmiyor da bu dünyada ceza veriliyor? Tövbe istiğfarın tam yapılmamasından kaynaklanıyor olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Günah, suç, hata ve kabahat gibi fiiller, insanın iradesini kötüye kullanması ile ilgili bir durumdur. Allah bu hususta insanı ya affeder ya da cezalandırır. Affetmek de cezalandırmak da Allah’ın bir tercihidir ve her iki tercih arkasında da Allah’ın isimleri vardır.

Mesela, affetmesinin arkasında Rahman, Rahim, Avuf, Tevvab gibi isimler bulunurken, cezalandırmanın arkasında da Celal, Müntakim, Kahhar, Adl gibi isimler bulunuyor. Ve bu isimler diğer isimler gibi kainat sahnesinde tecelli ederek, kendi mana ve hükümlerini teşhir ve ilan etmek isteyeceklerdir.

Allah’ın insanları kendi tercih ve suçlarından dolayı cezalandırması aynı adalet ve merhamet olduğu gibi, affetmesi de Onun şanından ve merhametindendir.

Allah, müminler için iki cezadan daha hafif olanı seçiyor. Şayet dünyada müminleri bir takım musibet ve belalar ile temizlemezse, ahirette daha çetin daha ağır bir duruma düşecekler. Allah da merhameti gereği dünyadaki bir takım sıkıntılar ile günahkar müminleri temizliyor, ta ki daha büyük bir vartadan kurtulmuş olsunlar.

Allah’ın günahkarları cezalandırmasının birçok yönü ve hikmetleri olabilir; kimisi yeterli bir istiğfar yapmaz, kimisi kafi bir pişmanlık göstermez, kimisi haddi aşar, kimisi bir hak gereği cezasını çeker vesaire. Bizim bu konuda net bir hikmet ve sebep göstermemiz çok zordur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...