"Ehl-i imanın ve has dostların hükmen küçük hataları, çabuk onları temizlemek için, kısmen dünyada ve sür’aten verilir." Neden affedilmiyor da bu dünyada ceza veriliyor? Tövbe istiğfarın tam yapılmamasından kaynaklanıyor olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Günah, suç, hata ve kabahat gibi fiiller, insanın iradesini kötüye kullanması ile ilgili bir durumdur. Allah bu hususta insanı ya affeder ya da cezalandırır. Affetmek de cezalandırmak da Allah’ın bir tercihidir ve her iki tercih arkasında da Allah’ın isimleri vardır.

Mesela, Cenab-ı Hakk’ın kullarını affedince Rahman, Rahim, Afuv, Tevvab gibi isimler tecelli eder. Onları cezalandırmasının arkasında da Celal, Müntakim, Kahhar, Adl gibi isimlerin tecellisi vardır. Bütün isimler tecellî ederek, kendi mana ve hükümlerini teşhir ve ilan etmek isterler.

Allah’ın insanları kendi tercih ve günahlarından dolayı cezalandırması aynı adalet olduğu gibi, affetmesi de O’nun şanından ve merhametindendir. Allah, müminler için iki cezadan daha hafif olanı seçiyor. Şayet dünyada müminleri bir takım musibet ve belalar ile temizlemezse, ahirette daha çetin ve daha elim azaplara duçar olurlar. Allah da sonsuz merhameti ile onlara bazı sıkıntılar, bela ve musibetler vererek, onların günahlarını dünyada temizliyor ve ahirete bırakmıyor.

Cenab-ı Hakk’ın günahkârları cezalandırmasının birçok yönü ve hikmetleri olabilir; kimisi yeterli bir istiğfar yapmaz, kimisi kâfi bir pişmanlık göstermez, kimisi haddi aşar, kimisi bir hak gereği cezasını çeker vesaire. Bizim bu konuda kesin bir sebep göstermemiz çok zordur.

Evet, Allah, kullarını imtihan etmek, onları gafletten uyandırmak ve günahlarını temizlemek gibi birçok hikmete binaen onlara bela ve musibetler verir. Bu kısım musibetler ihtar-ı rabbanidir. Bu tür musibete maruz kalan bir insan, bunu Cenab-ı Hakk’ın bir ihtarı olarak telakki edip, hemen o hatasından dönmeli, tevbe ve istiğfar ile O’na sığınıp af dilemelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...