EHL-İ SÜNNET

Resulullah Efendimiz (asm.), bir hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını, bunlardan birinin kurtulacağını haber verir. Bu fırkanın kimler olduğu sorulduğunda “Benim ve ashabımın yolundan gidenler.” diye cevap verir. (Ebu Davud, Sünne, 1)

Üstad Bediüzzaman, bu fırka için ‘fırka-i naciye-i kamile’ tabirini kullanır. Yani, kâmil mânâda kurtulacak olanlar bu fırkaya dâhil olanlardır. Fakat diğerleri de ehl-i küfür değillerdir. Nitekim Hz. Peygamberimizin onlara ümmetim deyişinde böyle bir incelik vardır.

Mesela, Mu’tezile, Cebriye gibi fırkalar bu 73 fırkadan kabul edilirler. Bunlar, bir kısım meselelerde ifrat veya tefrite düşmekle beraber, küfre düşmemişlerdir. Yaptıkları yorumlarda isabet edememişler, bundan dolayı ehl-i bid’a, veya fırka-ı dâlle şeklinde isimlendirilmişlerdir.

bk. Fırka-ı dâlle

Yükleniyor...