"Sünnete ittiba etmeyen, tembellik eder ise, hasaret-i azime; ehemmiyetsiz görür ise, cinayet-i azime; tekzibini işmam eden tenkid ise, dalalet-i azimedir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada sünnet hakkında genel bir ifade kullanılmıştır. Asıl dikkat çekilen konu; kişinin sünnetlere yaklaşım tarzıdır. Yani sünneti inkar mı ediyor? Yoksa inkar etmeyip, tembelliğinden mi yapmıyor? Veya önemsemediği için mi yapmıyor?

İşte bu üç ayrı yaklaşımın doğuracağı neticelere dikkat çekilmiştir. Birisi hasaret, ikincisi cinayet, üçüncüsü ise dalalet olduğu ifade edilmiştir.

Sünneti, tembelliğinden dolayı terk eden birisi, sünnetin büyük sevabını kaçırdığı için büyük bir zarara uğrar.

Sünneti, önemsiz gördüğü için terk ediyorsa, büyük bir cinayet işlemiş gibi olur. Buradaki "önemsiz görme" beğenmeme anlamında olabileceği gibi, farzları yeterli görüp sünneti terk etmek anlamında da olabilir. Bazıları "Şu sünneti işle." denildiğinde, "Beş vakit kılıyoruz, ramazan orucunu da tutuyoruz, bu bize kâfidir." der ve sünnete gereken ehemmiyeti vermez, bu da büyük bir cinayettir.

Yalanlama ve inkârı içeren tenkit ile sünnet terk ediliyor ise bu büyük bir sapkınlıktır. Buradaki yalanlama ve inkar iki türlüdür:

Birisi sünnetin senedini inkâr etmektir ki bu bid'at anlamında bir dalalettir ve sonu ateştir. Lakin bu küfür olmaz. Çok bid'at mezhepler bu kabildendir.

Diğeri ise sünneti kabul ettiği halde inkâr etmektir ki bu küfür anlamında bir dalalettir. Yani kişi Peygamber Efendimizi (asm) ve onun sünnetini yalanlayıp inkâr ediyor, -haşa- "Peygamber bu sözünde ve davranışında yanlış ve hata içinde." diyerek küfre giriyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...