"El-hubbufillâh" ne demektir?

Soru Detayı

- Bir kimseyi başka biri için sevmek nasıl olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir tabloya bakıp, tablo üzerindeki harika resim sanatından, ressama ilgi ve muhabbet duymamız, bir cihetle tabloyu ressam adına sevmemiz manasına geliyor.

Aynı şekilde bir çiçeğin üzerinde bulunan nakış ve ziynet de, Allah’ın isim ve sıfatlarına işaret eden birer levha gibidir. Çiçeğin bu nakış ve ziynetleri bize Allah’ı gösterip sevdiriyor ki; bu bir cihetle çiçeğin Allah için sevilmesi demektir.

Kâinatta tecelli suretinde görünen bütün güzellikler ve mükemmellikler, hepsi Allah’ın sonsuz güzelliği ve mükemmelliğinin çok perdelerden geçmiş zayıf bir gölgesi ve zayıf bir tecellisidir.

Tıpkı barajın önündeki nem ve rutubetlerin, barajın arkasındaki büyük bir su kütlesinden gelen zayıf bir ima ve tecelli olmaları gibi... Kâinattaki bütün güzellik ve mükemmellikler de, asıl ve menba olan Allah’ın sonsuz güzellik ve mükemmelliklerinin birer işareti ve birer tecellileri hükmündedir.

Allah’ın sonsuz güzelliğini ifade eden Cemil isminin muhtelif tecellileri vardır. Allah’ın zatı sonsuz güzelliğin menba ve kaynağıdır. İsimlerin ve sıfatların sonsuz güzelliği de kaynak olan Zat-ı Akdes'ten kaynayıp geliyor. Mahlûkat üstüne dağılmış ve serpiştirilmiş güzellikler ise, Allah’ın sıfat ve isimlerinin çok perdelerden geçmiş zayıf birer gölgeleri ve tecellileri hükmündedir.

İşte kâinat ve mahlûkat üstünde dağınık ve serpiştirilmiş olarak bulunan bütün güzellikleri; Allah Habib-i Ekremi olan Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'de cem etmiş ve onun üstünde merkezi bir şekle büründürmüştür. Bütün güzellikler ve ulvî hasletler Habib-i Kibriya Efendimizin mahiyet aynasında cem olmuştur. Nitekim O’nun (sav.) o mukaddes şahsiyeti tarif edilirken, “Bütün esmâya kemâl derecesinde ve itidal üzere mazhar” ifadesi kullanılır. Buradaki itidal kelimesi “biri diğerinden daha ileri değil, hepsi son derece kemâlde” demektir.

Kâinat üstündeki güzellikleri ve mükemmellikleri geniş ve dağınık görenler, derlenmiş ve toplanmış olarak görmek isterlerse; Allah Resulü (asv)'ne bakmaları yeterlidir. Zira güzellikler onun üstünde daha berrak ve daha okunaklı olarak duruyor.

Peygamber Efendimizi (asm.) sevmemize vesile olan şey; onun aynasında yansıyan İlahi isimlerdir. Aslında onu bizatihi değil, Allah’ın isimlerine güzel bir model olduğu için seviyoruz. Eşyayı da bu şekilde değerlendirebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

turkkamuran

"El Baki El Hubbu Fillah Muhibbi Muhlisiniz" tercümesi nasıl olur?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

El Baki: Baki olan ancak sensin Allah'ım,
El Hubbu Fillah: Allah için sevmek. 
Muhibbi Muhlisiniz: Sizi Allah için seven kardeşiniz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...