"Sani-i Zülcelal, ne kadar evsaf-ı kemaliye varsa, onlarla muttasıftır. Zira mukarrerdir ki: Masnuda olan feyz-i kemal, Sâniin kemalinden iktibas edilmiş bir zıll-i zalîlidir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sâni-i Zülcelal, ne kadar evsaf-ı kemâliye varsa, onlarla muttasıftır. Zira mukarrerdir ki: Masnûda olan feyz-i kemal, Sâniin kemalinden iktibas edilmiş bir zıll-i zalîlidir." (Muhakemat, Üçüncü Makale, Birinci Maksat)

Kâinattaki bütün güzellikler ve mükemmellikler, Allah’ın sonsuz cemal ve kemalinin çok perdelerden geçmiş zayıf bir gölgesi basit bir tecellisidir. Damla ile okyanus gibi; damla keyfiyet olarak okyanusa işaret edip okyanusun varlığını ispat edebilir, ama "Ben de okyanus gibiyim." diyemez.

Hâl böyle olunca sanat ve eser hükmünde olan kâinatta ne kadar güzellik ve mükemmellik varsa, hepsi Allah’ın sonsuz cemal ve kemaline işaret eden bir damla ve yansımadan başka bir şey değildir.

Akla gelen gelmeyen ne kadar güzel ve mükemmel sıfatlar varsa, hepsi Allah’a aittir. Onun sonsuz isim ve sıfatlarından süzülüp geliyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Sâni-i Zülcemâlin kendi Zât-ı Akdesine lâyık öyle hadsiz bir hüsn-ü cemâli var ki, bir gölgesi bütün mevcudâtı baştan başa güzelleştirmiş." İzah eder misiniz?

- ALLAH'IN SIFATLARI, ŞUUNATI, ESMA TECELLİLERİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...