"Şu kâinatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemâller ve hüsünler, bir cemâl-i sermedî cilvelerinin bir nevi gölgeleri olduğunu gösterir." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta tecelli suretinde görünen bütün güzellikler ve mükemmellikler, hepsi; Allah’ın sonsuz güzelliği ve mükemmelliğinin, çok perdelerden geçmiş zayıf bir gölgesi ve zayıf bir tecellisi şeklindedir.

Tıpkı barajın önündeki nem ve rutubetlerin, barajın arkasındaki büyük bir su kütlesinden gelen zayıf bir ima ve tecelli olmaları gibi. Kainattaki bütün güzellik ve mükemmelliklerde asıl ve menba olan; Allah’ın sonsuz güzellik ve mükemmelliklerinin birer iması, birer tecellileri hükmündedir.

Kainattaki güzellik ve mükemmelliklerin gelip geçici olması, Allah’ın sonsuz güzellik ve mükemmelliklerinin ebedi olduğuna işaret ediyor. Tıpkı bir nehirin akıp gitmesine rağmen, üstündeki parlak yansımalarının devamının, güneşin devamlılığına işaret etmesi gibi, kainat nehrinin de akıp gitmesine karşılık, güzellik ve mükemmelliğin devamlı olması, Allah’ın cemal ve kemalinin bekasına işaret eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...