"Ehven-i Şer" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Şerrin daha hafifi, daha az zararlısı.”

  • ŞERRİN EHVENİ OLUR MU?

Çoğu zaman iki şerden birini kabul etme mecburiyetinde kalırız. Bu gerçek, Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’nda, "İki fesad tearuz ettikde (karşı karşıya geldiğinde) ehaffi (daha hafifi) irtikâb olunur." şeklinde kaideleştirilir ve iki ayrı misâlle izah edilir.

Kendi ifademle arz ediyorum:

"Yangında, yangın mahâlline yakın evlerin yıkılması, yangının büyümesini önleyecekse bu yola tereddütsüz gidilir."

"Batmaya yüz tutan geminin bir kısım yükleri denize atılır."

Ehven-i şer için, naklî delil olarak, "Fitne katilden daha büyüktür" âyet-i kerimesi getiriliyor. Yani, fitneye sebep olacakları katletmek, fitneye yakalanmaktan daha ehven.

Nur Külliyatı’nda, şöyle bir kaide geçer:

"Hayr-ı kesir için, şerr-i kalil kabul edilir."

Büyük bir hayrın gelmesi, az bir kısım şerlere bağlıysa, o şerler, istenmeyerek de olsa, kabul edilecektir. Ve bu kaidenin izahında şu güzel misâle yer verilir:

"Kangren olmuş ve kesilmesi lâzım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Halbuki zahiren şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir; şerr-i kesir olur."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...