Block title
Block content

"Elestü bi rabbiküm" sorusunun muhatabı ene midir, teklif sadece eneye mi yapıldı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ene; insana verilen büyük emanetten sadece bir cüz, bir parçadır. Bu sebeple “Beli” ifadesini sadece eneye hasretmek mutabık olmaz. “Beli” ifadesini insanın bütün mahiyeti vermiş demek, daha isabetli olur.

Zira insanın fıtrat ve mahiyeti, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına mazhar olacak büyük bir aynadır. Ene ise; bu büyük ayna içinde bir cüz, bir parça hükmündedir. Belki enenin hususiyeti bu aynaya vekalet ve temsil olmaktır. Yani insan adına konuşmak ve onun namına söylemek yetkisi enededir denilebilir.

"Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir."(Ahzâb, 33/72)

Üstad Hazretleri bu ayetin tefsiri sadedinde şunları söylüyor:

"Gök, zemin, dağ, tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücuhundan bir ferdi, bir veçhi ene'dir..."(1)

Bu ifadeye nazaran ene, emanetin bir ferdi ve bir cüzüdür. Öyle ise tek başına teklife konu olması düşünülemez.

(1) bk.  Sözler, Otuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...