"Alem-i misalde kurulan uhrevî sinemalar ve berzahî fotoğraflarla suretlerini ve amellerini ve vaziyetlerini alarak onları terhisten sonra..." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i Misal: Maddi alemle ruhlar alemi arasında bir köprü alemidir. Bu alem hem maddi alemden hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme göre misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi hayale yakın bir alemdir. İnsandaki hayal kuvvesi de bu aleme açılan bir pencere hükmündedir.

Misal aleminde şu maddi alemin bütün hususiyetleri yansır ve orada o alemin şartlarına göre tecelli eder. Burada küçük bir çakıl taşı orada dağ gibi görünür. Buradaki bir damla orada göl gibi tecelli eder. Buranın akrebi orada büyük ve korkunç bir mahluk şeklinde görünebilir. Şu dünya hayatında hayır ve şer iyilik ile kötülük, güzel ile çirkin nasıl içi içe ise, orada da yansımaları iç içe olmak gerekir. Bu sebeple şu dünya hayatında olan biten her şey fotoğraf olarak çekiliyor ve kaydı misal aleminde levhalar suretinde muhafaza ediliyor. Misali aynelerden maksat, bu misal aleminde maddi şeylerin muhafaza edilmesidir.

Özet olarak, maddi alemdeki bütün eşyaların misal aleminde fotoğrafı alınıyor ve muhafaza ediliyor. Bir cihetle misal alemi fotoğraf sergisi gibi bir alemdir. Rüya da bu alemle ilgili bir olgudur. İnsan maddi alemle ilgisini kesince, ruh ve diğer manevi duygular bu imaj alemini seyre dalıyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...