"Bu kâinatta binler değil, belki milyonlar âlemler, küçük kâinatlar, ekseri birbiri içinde,.." Milyonlar âlemden maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, biz gözümüzle görüyoruz ki, bu kâinatta binler değil, belki milyonlar âlemler, küçük kâinatlar, ekseri birbiri içinde, her birinin idaresi ve tedbirinin şeraiti ayrı ayrı olduğu hâlde, öyle bir mükemmel terbiye, tedbir, idare ediliyor ki, bütün kâinat bir sahife gibi her an nazarında ve bütün âlemler birer satır gibi kâlem-i kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir." (Şualar, On Beşinci Şua, Fatiha-i Şerife'nin Muhtasar Bir Hülasası)

Atom bir âlemdir; hücrelerden müteşekkil organlar birer âlemdir. Organlardan meydana gelen beden ayrı bir âlemdir. İnsanın ruhu ayrı bir âlemdir. Her bir insan apayrı bir âlemdir. Bitkiler ayrı bir âlemdir. Hayvanlar ve kendi içindeki türleri ayrı ayrı birer âlemdir. Yıldızlar ayrı bir âlemdir, sema tabakaları ayrı birer âlemdir. Denizler, okyanuslar, nehirler, ırmaklar ayrı birer âlemdir vesaire.

Kâinat bu tarz ve iç içe geçmiş sayısız âlemlerden meydana gelen büyük ve küllî bir âlemdir.

Bugün maddenin en küçük yapı taşı olan atomu inceleyen fakülteler kurulmuştur. Demek atom maddî küçüklüğü ile beraber çok büyük bir âlemdir ki, insanlar onu okuyarak bitiremiyor ve onun sırlarına bütünü ile vakıf olamıyor. Atom böyle olursa, atomdan daha girift olan diğer varlıkların nasıl harika birer âlem olduklarını tefekkür etmek lazım.

Şu görünen âlemde birçok âlemin birlikte faaliyet gösterebilmesi delâlet ediyor ki, “pek geniş gaybî âlemlerin de bu küçük arzda içtimâları, mümkündür.”

Meseleyi tenvir ve tavzih edecek ilave bilgiler için tıklayınız:

- "İ’lem eyyühe’l-aziz! Âlem-i ziya, âlem-i hararet, âlem-i hava, âlem-i kehrüba, âlem-i elektrik, âlem-i cezb, âlem-i esir, âlem-i misal, âlem-i berzah gibi âlemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur..." Devamıyla izah eder misiniz?

- "İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalb, ruh, hayal, hafıza gibi mânevî vücutlar da var. Elbette, insan-ı ekber olan âlemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kâinatta, âlem-i cismaniyetten başka âlemler var." İnsan ile âlem kıyasıyla izahı nasıldır?

- "İ’lem eyyühe’l-aziz! Vücut nev’inde tezâhüm yoktur. Yani, pek çok âlemler, haller, vücut sahnesinde içtima eder, birleşirler..." Devamıyla izah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...