Emaneti insanların yüklenmesi ve kabul etmesi nasıl olmuştur? Bu mesele iradi midir, yoksa ızdırari midir?

Soru Detayı

- Zaman-ı Âdemden şimdiye kadar insanlığın manen farklılaşıp başkalaşmasına bu ene nasıl sebebiyet veriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunun bir temsil olduğu kabul edildiğine göre, ortada ne ihtiyar vardır ne de ızdırar vardır; emaneti ancak insan mahiyetinin hamledebilecek istidatta olduğunu beyandan ibarettir.

Onuncu Söz’ün On Birinci Hakikati’nde geçen şu ifadeler konuyu en güzel şekilde aydınlatmış bulunuyor:

"Hâkim-i Bilhak, Rahîm-i Mutlak; insana öyle bir istidad verip, yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip, yani küçücük cüz'î ölçüleriyle, sanatçıklarıyla Halıkının muhit sıfatlarını, külli şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip…" (Sözler, Onuncu Söz, On Birinci Hakikat)

Demek oluyor ki, emaneti yüklenen, insan istidadıdır. Yükü ise, kendisinde bulunan sıfatları, fiilleri, halleri iyi değerlendirerek Cenâb-ı Hakk’ı bütün isim ve sıfatlarıyla tanımaktır.

Mesela, Güneş kendisinde bulunan kuvvete “Benim kuvvetim.” diyecek bir istidada sahip olmadığı için, o muazzam kuvvetini ölçü alarak Allah’ın kudretini bilmekten mahrumdur. İnsan ise beş-on kiloluk bir taşı kaldırdığında bunu ölçü alabilmekte ve “Ben nasıl bu taşı kaldırıyorsam, Halık’ım da bütün gezegenleri kolayca çeviriyor, bütün yıldızları düşürmeden durduruyor.” diyebilmektedir.

Yine güneş, ilim ve irade sıfatlarından mahrum olduğundan, onları ölçü alarak Allah’ın ilim ve irade sıfatlarını bilemez. Görmesi ve işitmesi de olmadığından Allah’ı Basîr ve Semi’ olarak tanıyamaz.

Bu hususta çok ehemmiyetli gördüğüm bir vakıayı nakletmek istiyorum.

Kör bir adama “Sen, görme denilince ne anlıyorsun?” diye soruyorlar. Adam şu enteresan cevabı veriyor:

Siz diyorsunuz ki "Falan adam geliyor.", ben hayret ediyorum ki “Ne biliyorlar?!.”

İşte bu adam görmenin ne olduğunu anlama yükünü kaldıracak istidatta değildir ve o yükü yüklenemez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...