"Emin bir halife-i arz... Göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalb-i beşere hutur etmemiş... Onlara ebediyet ve bekà verdi." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Halife: Başkasına halef olan, onun makamına kaim, onun yerine duran ve onun için bazı hususlarda vekil olan kimse demektir.

İnsanın halife olmasının manası ise şudur:

İnsan Allah Teâlâ’nın emirlerini ve nehiylerini Cenab-ı Hakk’ın namına, O’nun vekili olarak tebliğe ve duyurmaya memur kılınmıştır. Bu vazifesi sebebiyle insana “halife” denilmiştir. Zira bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:

Enes İbn-i Malik (r.a.) Hazretlerinden nakledilmiştir. Allah’ın Resulü (asm) şöyle buyurdu:

“Kim iyiliği emreder ve kötülüğü nehyederse işte o, yeryüzünde Allah’ın halifesidir, kitabının halifesidir ve Resulü’nün halifesidir.”(1)

Ahiretin ebedî olduğuna dair Efendimiz (asm)’in mübarek lisanından şu hadis-i şerifi nakletmek istiyoruz:ا

Ebu Hureyre (r.a.) Hazretleri’nden nakledilmiştir. Allah’ın Resulü (asm) şöyle buyurdu:

"Kıyamet günü ölüm getirilir. Sırat üzerinde durdurulur ve ‘Ey cennet ahalisi!’ diye nida edilir. Cennettekiler, (bu çağrı üzerine) içinde bulundukları (o güzel) yerden çıkarılacakları korku ve heyecanıyla bakarlar. Sonra da ‘Ey cehennem ahalisi!’ diye nida edilir. Onlar da içinde bulundukları (o fena) yerden çıkarılacakları ümit ve sevinciyle bakarlar. (Ölüm gösterilerek) ‘Bunu tanıyor musunuz?’ denilir. (Cennetlikler ve cehennemlikler hepsi bir ağızdan) ‘Evet! Bu ölümdür.’ derler."

Sonra Resulullah (asm) buyurdu ki:

"Bundan sonra emredilir ve sırat üzerinde ölüm kesilir. Sonra her iki tarafa birden ‘Haydi bulunduğunuz hâl üzere ebediyet sizindir, burada artık ölüm yoktur.’ denilir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Deylemi, Firdevs, 3/586. No: 5834.
(2) bk. İbn-i Mace, Hadis No: 4327.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...