Resûl-i Ekremi 'vazife başında ve ubudiyet içinde görmek ve ziyaret etmek' ifadesiyle dikkatlere arz edilmek istenilen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir risalede Kur’anın iki temel vazifesi olduğu anlatılıyor:

Birisi “daire-i rububiyetin kemalat ve şuûnatını”, diğeri ise “daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvâlini” tâlim etmesi, yani ders vermesi.

Bu iki esas Peygamberimizin (asm) ve bütün peygamberlerin de iki temel vazifesidir. On Dokuzuncu Söz'de, "Rabbimizi bize tarif eden üç büyük muarrif olduğu" beyan edilerek bunlar, kâinat kitabı, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (asm) olarak tespit edilir. Kâinat durmadan Allah’ı tesbih etmekte ve O’nun sıfatlarını ve isimlerini aklı başında olanlara ders vermektedir. Ancak Kur’an nazil olmadan bu dersler yeterince anlaşılmadığı için, insanlar kendilerini ve bütün mahlûkatı putlara isnad ediyor, onların yaratıcı olduklarına inanıyorlardı.

Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasıyla ve “Oku!” emriyle, Allah Resulüne (asm) kâinat ve ondaki bütün hadiseler hakiki manada okutulup ders verildi. Allah’a nasıl iman edileceği, O’nun kudsî zâtına, mukaddes sıfatlarına, isimlerine, fiillerine nasıl inanılacağı en güzel bir şekilde ders verildi. Ve O Allah elçisi (asm) de hem daire-i rububiyet diye târif edilen, Allah'ın zâtı, şuûnatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri hakkında insanlık âlemini irşad etti, hem de o ulûhiyete karşı insanların ubudiyet, yani kulluk vazifelerini nasıl yerine getireceklerini bütün teferruatıyla anlattı ve tatbikî olarak da ders verdi.

İşte “Resul-ü Ekrem’i (asm) vazife başında ve ubudiyet içinde görmek ve ziyaret etmek” ifadesi, bize bu dersi vermektedir. Yani Allah Resulü (asm), risaleti cihetiyle bu iki sahayı insanlara öğrettiği gibi, ubudiyeti cihetiyle de o hakikatlara en ileri seviyede kendisi de iman etti ve o İlâhî hükümleri en büyük bir hassasiyetle hayatında sergiledi.

Netice olarak, “vazife başında” ifadesi Peygamber Efendimizin (asm) risaletini, “ubudiyet içinde” ifadesi ise velâyetini hatırlatmaktadır. Bunlar ise kelime-i şehadetteki “abduhû ve resûlühu” ifadelerine bakarlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...