Block title
Block content

Ene, neden elif harfine benzetilmiştir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ene" kelimesi elif harfiyle başlar, nokta ise küçüklüğe bir remizdir. Bilindiği üzere, atom da son derece küçüktür.

Ayrıca, "Allah" lafza-i celali de elifle başlar. Elif harfi Allah'a bir sembol olarak da değerlendirilir. Böylece "eneden hüve" görülebilir. Yani, kişi "Ben yaptım." dediği şeylerin gerçekte ilahi kudret ile vücuda geldiğini görür ve "Mülk Onundur, hamd de Ona mahsustur." der.

Başka bir yorum ise, şöyledir:

Elif, insanı, yani, eneniyeti sembolize eder. Tasavvuf'ta, Hz. Âdem'e ruh üflenmeden önce, cansız bir cesed olarak, bir elif gibiydi. Elif ise "A" demektir. Daha sonra ruh üflenince, Hz. Âdem dirildi ve: "Dem bu demdir." dedi. "elif" ile "dem" birleşince "adem" oldu.

Ayrıca sizin yorumuz da farklı ve güzel bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. Yoruma dayalı konularda farklılıkların olması gayet normaldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...