Ahmet DOĞAN

Sitedeki Yazıları

 1. "Belki" ifâdesi hakkında bilgi verir misiniz?

 2. "Berzah" ile "kabir"; "saadet-i ebediye" ile "cennet" birbirinden ayrı menziller midir? Çünkü Üstad bunları ayrı ayrı kullanmış.

 3. "Cennetin meyveleri renkçe birdir." cümlesini izah eder misiniz; cennet meyveleri hangi renktir?

 4. "Demek 'El-hakku ya’lû' bizzat demektir. Hem âkıbet muraddır; kayd-ı haysiyet maksuddur." İzah eder misiniz?

 5. "Demek, yirmi beş bin seneye karib bir daire-i muhîtanın içinde, rivayete binaen Şâm-ı Şerif kıt'ası bir çekirdek hükmünde..." cümlesindeki "yirmi beş bin seneye yakın vakitten", ifadesini nasıl anlamalıyız?

 6. "Eski Said’in siyasetle münasebettar, eski eserlerini görenlere faidesi var; fakat bir parça mahremcedir, lahikaya girmeli." Eski Said'in eserlerinden kasıt nedir ve bu eserler lahikalara girmiş mi?

 7. "Evet görmüyor musun 'KALE'deki 'Elif' hıffeti ifade ediyor. Aslı 'Vav' olsun, 'Ye' olsun, ne olursa olsun bize taalluk etmez." cümlesini açıklar mısınız?

 8. "Fesadın başkalara geçmemek üzere hortumun üzerine, bir damganın vurulmasıyla seni teşhir ve ilân etmek lâzımdır." Hortum kelimesinin kullanılmasının nedeni veya hikmeti ne olabilir?

 9. "Kafir", "fasık" ve "ehl-i dalalet" kimlerdir, açıklar mısınız?

 10. "Kainat", "masiva", "alem" ve "mahlukat" kavramlarının farklarını izah eder misiniz?

 11. "Layezal" ve "lemyezel" kavramlarını açıklar mısınız?

 12. "Müenneslerin cemaatine, iki katlı müennes olduğu halde, müzekker fiili buyurması; hem müzekkerlerin cemaatine, müennes fiili tabiriyle, lâtifâne işaret ediyor ki, zayıf ve halîm ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir..." İzahı nasıldır?

 13. "Nizam" ile "intizam" kavramları arasında fark var mı?

 14. "Nur" ve "ziya" kelimelerinin risalelerdeki anlam farkı nedir?

 15. "Settar" ve "Satir" isimleri arasında fark var mıdır?

 16. "Yirmi iki sene hisse-i erzakiyemin bakiyesi olan on lirayı..." Üsta'da devlet tarafından bir ödenek mi verilmiş?

 17. "مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ denilmektense مِنْ ثَمَرَاتِهَا denilmiş olsaydı, daha muhtasar ve daha güzel olurdu." İzahı nasıldır, âyet için böyle konuşmak doğru mu?

 18. "وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّداً بِمَقَالَتِى وَلٰكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِى بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ" Arabî ibare kime aittir ve manası nedir?

 19. Arşı taşıyan melekler arasında, bildiğimiz dört büyük melek de var mıdır? Ayrıca bunlar gibi büyük melekler var mıdır, varsa görevleri nelerdir?

 20. Bakara Sûresindeki "zamirin ism-i zahire tercihi" ile ilgili manalar, Muhammed Sûresi ikinci ayetle nasıl örtüşebilir, orada hem ism-i zahir hem de "ala" tercih edilmiş. Buradaki makam farkı nedir?

 21. Bazı ağabeyler, umumi derslerde izah olmaması, düz okunması, hatta dönerli okumanın bile daha çok istifadeye medar olacağını ifade ediyorlar. Bu tarz ise her kesime hitap etmiyor, nasıl yorumlanabilir?

 22. Bediüzzaman Hazretleri "semanın yeşil perdesi" diye bir tabir kullanıyor; açıklar mısınız?

 23. Bediüzzaman Said Nursi; ebced ve cifr hesabını nasıl öğrenmiş?

 24. Bediüzzamanın, eli delik olan İslam Deccali için "3 milyon TL harcamış" diye bir ifadesi var mıdır?

 25. Kur'an'ın gayri müslimler hakkındaki ifadelerinde bazen yumuşak, bazen de sert ifadeler vardır. Risalelerde bu konuda bir açıklama var mıdır?

 26. Lisede medresede kalan bir çocuk üniversitede ülfet oluyor. Üniversitede medresede kalmıyor deniliyor. Bir çocuğun lise okurken medresede kalmasını tavsiye eder misiniz?

 27. Nur medreselerinde kalan müdebbirin vasıfları ve yapması gerekenler nelerdir, uyması gereken düsturlar hakkında bilgi verir misiniz?

 28. On Üçüncü Lem'ada, büyük günahları işlemenin, iman zaafından kaynaklanmadığı ifade edilmektedir. Ama bir taraftan da asrın en büyük hastalığının zaaf-ı iman olduğu ifade edilmektedir. Bunu nasıl telif edebiliriz?

 29. Risale-i Nur okuduktan sonra, nurlu alemden dünyaya dönünce, âdeta gaflete giriyorum, ne önerirsiniz?

 30. Risaleleri okuma türlerinden bahseder misiniz? Düz, lügatli, atıflı, toplama, mesele araştırma hakkında bilgi verir misiniz? En verimli okuma, çalışma yöntemi ne olabilir, siz neler yapıyordunuz?

 31. Şafii ve Settar isimlerinin ahiretteki tecellisi nasıl olacak?

 32. Tıp fakültesinde son sınıf öğrencisiyim, ama mesleğimi icra etmek istemiyor ve vaktimi iman hakikatleri ile geçirmek istiyorum. Bu konuda ne önerirsiniz?

 33. Üstad'ın Lügatlı Risaleler Hakkındaki Görüşü Nedir?

Yükleniyor...