Block title
Block content

Ene ve zerre ile elif ve nokta arasında nasıl bir bağlantı var?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Elif, insanı, yani enaniyeti sembolize eder. Tasavvufta, Hz. Âdem'e ruh üflenmeden önce cansız bir cesed olarak, bir elif gibiydi. Elif ise "a" demektir. Daha sonra ruh üflenince, Hz. Âdem dirildi ve "Dem bu demdir." dedi.

"Elif" ile "dem" birleşince "adem" oldu. Nokta ise, zerreyi sembolize eder. Ene birinci makamın, zerre ise ikinci makamın konusunu teşkil eder.

Konunun Risale'deki yeri için tıklayınız:

Sözler, Otuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...