"Evet, meselâ bir nokta beyaz kâğıtta iki üç nokta konulsa karıştığı; ve bir adam, muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı,.." Örnekler verip izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aynı anda bir adamın hem araba kullanması hem soğan doğraması hem de saz çalması nasıl mümkün değilse, -üstelik bu adam hem de akıl ve şuur sahibi- aynı şekilde bir atom taneciğinin aynı anda birden fazla iş görmesi ve bunu kendi gücü ile yapması asla mümkün değildir.

Bir hava zerreside hakeza aynı anda hem ses nakletsin, hem görüntü nakletsin hem bitkilerin döllenmesi için tohum taşısın, hem rüzgârları taşısın, hem ciğerlere girip solunum işini görsün, hem ışığı ve ısıyı taşısın, hem itme ve çekme akınını organize etsin, hem elektrik akımını taşısın, vesaire bu asla kendi gücü ile olamaz.

Bütün bunları "hava zerreleri kendi gücü ile yapıyor" diyerek, bu zerre arkasındaki İlahi kudreti inkâr etmek tam bir ahmaklık örneği olsa gerektir...

Allah'ın dışında hiç bir varlık aynı anda birden fazla işi hatasız, kusursuz yapamaz "Evet, meselâ bir nokta beyaz kâğıtta iki üç nokta konulsa karıştığı" cümlesi de bu gerçeğe işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...