"Evet, münâfıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir plânı, böyle her biri birer zâbit, birer hâkim hükmündeki eşhası, müşterek bir meselede böyle kaçınmak..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kardeşlerim,

"Gaflet ve dünyaperestlikten çıkan dehşetli bir enâniyet bu zamanda hükmediyor. Onun için ehl-i hakikat-hattâ meşrû bir tarzda dahi olsa-enâniyetten, hodfuruşluktan vazgeçmeleri lâzım olduğundan, Risale-i Nur'un hakikî şakirtleri, buz parçası olan enâniyetlerini şahs-ı mânevîde ve havz-ı müşterekte erittiklerinden, inşaallah bu fırtınada sarsılmayacaklar."

"Evet, münâfıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir plânı, böyle herbiri birer zâbit, birer hâkim hükmündeki eşhası, müşterek bir meselede böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, mânevî kuvvetlerini dağıttırır. Sonra, kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar, vurur. Risale-i Nur şâkitleri, hıllet ve uhuvvet ve fena fi'l-ihvan mesleğinde gittiklerinden, inşaallah bu tecrübeli ve münâfıkane plânı da akîm bırakacaklar."(1)

Düşman, hasmını önce parçalayarak kolay lokma haline getirir, sonra da yutar. Bu insanlık tarihinin değişmez bir planıdır. Şayet birlik ve beraberlik muhafaza edilirse, düşmana kolay lokma olunmaz, yutmaya kalkarsa boğazında kalır.

İşte Risale-i Nur talebeleri, tahkikî iman dersleri ile benlik ve enaniyeti terk edip ihlas ve uhuvvetle kuvvetli bir şekilde ittihad ettikleri için, inşallah düşmanları olan dinsizlere ve münafıklara lokma olmazlar, onlara mağlup düşmezler.

Dinsiz münafıklar bu ittifakı bozmak için çok derin ve sinsi şeytanî planlar yaparlar. Bazen makam ve mevki ile bazen şöhret ile, bazen dünyevî meşguliyetlerin verdiği zaaf ile, bazen tazyik ve zulmü artırarak asabiyetleri bozup niza’ çıkarmak sureti ile Nur talebeleri arasında tefrika çıkarıp yutmak için gayret gösterirler.

(1) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...