"Bu iki lokma, ağza girmeden, beden itibarıyla farkları yoktur, müsavidirler." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, bu sırra binaen, şimdi iki lokma farz ediyoruz. Bir lokma, peynir ve yumurta gibi mugaddî maddeden hediye kırk para, diğer lokma en âlâ baklavadan on kuruş olsa; bu iki lokma, ağza girmeden, beden itibarıyla farkları yoktur, müsavidirler. Boğazdan geçtikten sonra, ceset beslemesinde yine müsavidirler. Belki, bazen kırk paralık peynir daha iyi besler. Yalnız, ağızdaki kuvve-i zâikayı okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. Yarım dakika hatırı için kırk paradan on kuruşa çıkmak ne kadar mânâsız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin."(1)

Baklava ile peynir ağıza ve mideye girmeden önce, yani sofrada iken, beden açısından eşittirler. Fark sadece ağızdaki birkaç saniyelik lezzettir. Yoksa baklavanın peynire göre görüntüsü ve göze hoş gelmesi daha üstün olabilir; ama peynirin besin değeri ondan yüksektir.

(1) bk. Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...