"Evet, rızkın aşka lâyık bir sureti var. O da, şükürle o suret görünür. Yoksa, ehl-i gaflet ve dalâletin rızka aşkları bir hayvanlıktır..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, rızkın aşka lâyık bir sureti var. O da şükürle o suret görünür. Yoksa, ehl-i gaflet ve dalâletin rızka aşkları bir hayvanlıktır. Daha buna göre kıyas et ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ne derece hasâret ediyorlar."(1)

İnsan, kalbindeki gizli aşkını, cins-i latife göstermek ve ilan etmek için bir çiçek verir. Çiçek kalpteki aşkın bir ifade tarzıdır. Allah da mahlûkatına olan muhabbetini, merhametini ve şefkatini rızık gibi ihsanlarla tecessüm ettiriyor. Rızık gibi nimetler, temsildeki çiçek gibidir. İnsan da kendisine ihsan edilen nimetlere ibadet ve şükür ile mukabele etmelidir. Böylece İlahî rahmet ve inayete karşı, şükür, hürmet ve ibadetle karşılık verilmiş olur.

İnsan rızkı böyle değerlendirmeyip, sadece midesini doyurmak şeklinde telakki ederse, hayvanlık etmiş olur. Sevgi ifadesi olarak bize uzatılan şefkat elini görmeyip, sadece nimete göz dikmek nasıl bir kabalık ve hayvanlık ise, insanın rızıktaki İlahî maksadı görmemesi ve sadece rızkın kendi ile alâkadar olması o denli bir kabalık ve hayvanlıktır.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Beşinci Risale (Şükür Risale).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...