"Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup Hak’tan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nuranî hikmeti neşreden odur." İzah eder misiniz? “Nuranî hikmet” ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu kâinat ağacının ve onun en mükemmel meyvesi olan insanın yaratılışındaki hikmetin ne olduğu sorusuna, insan kendi aklıyla bir yorum getiremez. Her ikisinin de yaratılış hikmetini ancak kâinatı ve insanı yaratan Allah bilir ve bu ince sır ancak O’nun bildirmesiyle bilinir. Bunun dışındaki bütün görüşler asılsız bir tahmin olmaktan öteye geçmez. Kur'an bu gibi yorumları رَجْمًا بِالْغَيْبِۚ "Gayba ve bilinmeyene taş atmak" (Kehf, 18/22) diye tavsif etmektedir. Bu tahminlerde hakikatten bir nur bulunmadığından “nuranî hikmet” kavramı içine girmezler. Nuranî hikmet, ancak Alîm ve Hakîm olan Allah’ın Kur’an-ı Kerîm’inde bildirdiği hakikatlerdir.

Kâinat kitabına Kur’ân'ın nuru ile bakan kişi, onda tecelli eden isim ve sıfatları okur. Her bir varlık üstünde Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının mührünü görür. Kur’an tezgâhına girmeden sadece mücerred akılla kâinata bakan kişi bu hakikatleri göremez.

Habib-i Kibriya Efendimize (a.s.m) risâlet vazifesi tevdi edilmeden önce de güneşler, yıldızlar, denizler ve ağaçlar, Allah’ın varlığına ve birliğine birer ayna ve delil idiler. Ancak, insanlar kendilerini de kâinattaki harika eserleri de okuyamadılar ve mânasını anlayamadılar. Bunun sonucu olarak da kendileri gibi birer mahlûk olan güneşe, ateşe, nehire, yıldıza ve kendi elleri ile yaptıkları putlara taparak küfür ve dalâlete girdiler.

Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m) hem tekvinî ayetlerle hem de Kur’ân-ı Kerim’in ayetleri ile Cenâb-ı Hakk’ı insanlara anlattı ve tanıttı. Kâinatın ne mâna ifade ettiğini, insanın neci olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini izah etti. İmanın esaslarını, ubudiyetin esrarını ve hikmetin inceliklerini ders verdi.

Cenâb-ı Hakk’ın varlığına ve birliğine delil olan bütün afakî ve enfüsî deliller, O’nun (a.s.m) vesilesi ile okundu, onlardaki ulvî ve dakik sırlar onun ile anlaşıldı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...