"Hattâ, müteşekkir bir mü'minin yediği zâil meyvelerin şükrünü, hamdini, mücessem bir meyve-i cennet suretinde tekrar ona veriyor..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Otuz İkinci Söz'de Üstad Hazretleri şu ifadelere yer vermektedir:

“…dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin 'Elhamdülillah' kelimesi, cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada 'Elhamdülillah' yersin. Ve nimette ve taam içinde in'am-ı İlahîyi ve iltifat-ı Rahmanîyi gördüğünden, o lezzetli şükr-ü manevî, cennette gayet leziz bir taam suretinde sana verileceği, hadîsin nassıyla, Kur'an'ın işaratıyla ve hikmet ve rahmetin iktizasıyla sabittir.”(1)

Kanun-u rahmetin dereceleri ve tecellileri farklı farklıdır. Allah’ın rahmeti o kadar geniş ve o kadar nihayetsiz ki, bir “elhamdülillah” zikrine bile cennette mücessem bir meyve şeklinde mükâfat verileceği ifade ediliyor. Umum validelerin yavrularına gösterdikleri şefkati, umum insanların rahmet hazinesinden gelen yiyeceklerden istifadeleri, Rahman ismine bakarken, cennetteki nimet ve saadete sadece ehl-i imanın mazhar olmalarını ise Rahim ismi iktiza ediyor.

Kanun-u rahmetin farklı tecellilerine misal olması bakımından şu cümleyi nakletmek yerinde olacaktır:

“Sen yalnız Rahman ismine bak ki cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir lem'ası ve dünyadaki bütün rızık ve nimet, bir katresidir.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...