"Ey müddei, senin, şiddet-i zaafından, ferâizi tamamıyla senden göstermeyen sönük imanın nerede?.." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey müddei, senin, şiddet-i zaafından, ferâizi tamamıyla senden göstermeyen sönük imanın nerede?.." (1)

Nasıl bir bahçedeki çiçeklerin ve ağaçların güleç ve canlı yüzü, köklerinin hayatlı ve sağlam olduğuna işaret ediyor ise, aynı şekilde insanın ibadet ve ahlakı da imanın kuvvet ve sağlamlığına işaret eder. Yani bir kişinin imanının kuvvet ve derinliği ibadet ve ahlakından anlaşılır.

Şimdiki Müslümanların ibadet ve ahlakındaki zafiyet, imanlarının zafiyetinden ileri geliyor. Öyle ise sahabelere üstünlük dava etmek abesle iştigal etmek olur.

Özet olarak; sönük ve zayıf olan bir imandan kuvvetli ve sağlam bir ibadet ve ahlak çıkmaz. Şimdiki Müslümanların ibadet ve ahlakı zayıf ise, demek ki imanları da o nispette zayıftır, denilebilir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...