"Fakat o zerrecik, Güneş´e intisab edip ona karşı gözünü açıp baksa; o vakit o koca Güneş´i ziyasıyla, elvan-ı seb´asıyla, hararetiyle, hattâ mesafesiyle içine alabilir ve bir nevi tecelli-i a´zamına mazhar olur." Buradaki mesafe ifadesinin izahı nasıl?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meselâ şeffaf, parlak bir zerrecik, bizzat kendi başıyla bir kibrit başı kadar bir nur içinde yerleşmez ve ona masdar olamaz. Kendi cirmi kadar ve mahiyeti miktarınca, bil'asâle, cüz'î, zerre gibi bir nuru olabilir."

"Fakat o zerrecik, güneşe intisap edip, ona karşı gözünü açıp baksa, o vakit o koca güneşi ziyasıyla, elvân-ı seb'asıyla, hararetiyle, hattâ mesafesiyle içine alabilir ve bir nevi tecellî-i âzamına mazhar olur. Demek, o zerre kendi kendine kalsa, bir zerre kadar ancak iş görebilir."(1)

Temsildeki ölçülere göre bakacak olursak, yerdeki şeffaf bir zerre açısından, güneş ile zerre arasında çok uzun bir mesafe vardır. Normalde zerre kendi başına, kendi gücü ile güneşe asla mazhar ve makes olamaz. Zira uzun mesafe buna müsaade etmez. Lakin zerre, güneşe kendini teslim etse, yani ona iman ile intisap etse, güneş onun içine kadar girip onu nurlandırabilir. Bu, güneş açısından çok basit ve kolaydır. Hatta mesafesiyle içine alabilir ifadesi bu inceliğe işaret ediyor.

İnsan bir zerre, Allah ise ezeli bir güneş gibidir. İnsan küçüklüğü noktasında Allah’tan nihayetsiz uzaktır. Tabi buradaki uzaklık mesafe ve mekan açısından değil, rütbe ve tenzihiyet açısındandır. İnsan bu küçüklüğü ile asla Allah’a yaklaşamaz ve yanaşamaz. Lakin insan Allah’a iman ve intisap ederse, Allah onun ruh aynasında tecelli ile parlayabilir. İnsan Allah’tan nihayetsiz uzak olabilir, lakin Allah insana şah damarından daha yakındır.

“Hatta mesafesiyle” ibaresi, insanın Allah’a olan uzaklığını ifade ediyor.

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup'un Onuncu Kelimesine Zeyldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...