"Feraiz-i diniyeye ve sünnet-i seniyyeye tarikat perdesi altında hizmet,.." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dinin farzlarına ve Peygamber Efendimiz (asm)'in sünnetine, tarikat perdesi altında hizmetten maksat; insanları tarikat vasıtası ve disiplini ile farzlara ve sünnetlere teşvik etmektir.

Yani tarikatın gayesi ve hedefi; mensuplarını dinin emirlerini yaşamak noktasında, kendi tarzı ve disiplini ile terbiye ve ıslah etmektir.

Tarikattaki riyazet, çile ve sair usullerin asıl gayesi de dini güzel yaşamak, nefsi terbiye etmek, manen terakki etmek, ahlaklı ve faziletli bir mü’min olmaktır.

Evet, tarikatlardan maksat, esma-i ilahinin zikrine devam ile maneviyat sahasında ruhen tekâmül ve terakki etmek, Şeriat-ı Muhammedi’ye (asm) ve sünnet-i seniyyenin ihya ve ibkasına gayret göstermektir. Bu terakki ve tekâmüle vesile ise tarikat pirlerinin manevi himmetleriyle müritlerini salahat ve takva ile teçhiz etmeleridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...