"Fıtraten hissiyat-ı ulviye sahibi ve maâlî-i ahlaka meftun ve izzet ve mübahate meyyal olan sahabeler..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sahabeler de bizim gibi insanlardı, fıtraten hususi bir imtiyaza sahip değildiler. Onları o yüksek makama çıkaran hiç şüphe yok ki, iksir-i Nübüvvet ve sohbet-i Nebeviyedir. En birinci sebep budur.

Şu da var ki, Cenab-ı Hak bazı kullarına bazı hususi ihsanlarda bulunuyor, üstün bir kabiliyet verilebiliyor. Allah insanları hissiyat ve kabiliyet bakımından bir tarağın dişleri gibi eşit yaratmıyor. Öyle istidatlı insanlar var ki, tek başına bir ümmetin yapabileceği işleri yapıyor, tek başına bir milleti ihya edebiliyor. Allah bu kullarına hususi ikramlarda bulunuyor, mühim vazifeler tevdi ediyor. Mesela, bu asırda Bediüzzaman tek başına küfre mukavemet edip meydan okuyabiliyor.

İşte Allah, Peygamber Efendimiz (asm)'in yanına ve etrafına insanlık tarihinde müstesna bir yere sahip çok kabiliyetli, fedakâr, âlicenap bir cemaati ihsan ediyor.

İşte Hz. Ömer, işte Hz. Halid Bin Velid, işte Hz. Amr bin As (Allah onlardan razı olsun), biri adaletin dehası diğeri askerî deha diğeri ise siyasi bir deha. Ve hepsi bu dehalarını iman ve İslam için sarf etmişler...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...