"Kizb ve şer ve batılın tellalı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzab..." Müseylime-i Kezzap kimdir, burada mevzu edilmesinin esas gayesi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müseylime-i Kezzab, peygamberlik iddiasında bulunmuş bir yalancıdır. Çok yalan söyleyen manasında olan "kezzab", onun özel sıfatı olmuştur.

Müseylime-i Kezzab hicretin onuncu senesinde Yemâme'de peygamberlik davasına kalkıştı. Müseylime, daha önce Benî Hanife temsilcileri ile görüşüp Müslüman olmuştu. Yemâme'ye dönünce irtidâd etti.(1)

Müseylime irtidat ettikten sonra, Peygamber Efendimiz (asm)'e ortak olduğunu iddia etmeye ve yaymaya başladı. Kısa zamanda, hokkabazlık ve sihirbazlığıyla Benî Hanif ve Yemâme halkından birçok kimseyi kandırıp etrafına topladı. Hatta bir ara Kur'an-ı Kerim'i bile taklide kalkıştı. Birtakım gülünç sözler dizip Kur'an diye okurdu. Müseylime'nin Kâria suresine üslup olarak benzetmeye çalıştığı şu şiiri meşhur olmuştur:

"Fil nedir? Filin ne olduğunu sana ne bildirdi?
Onun hurma lifinden ip gibi kuyruğu ve uzun hortumu vardır.
Bu Rabbimizin yarattıklarından azıcığıdır!.."

Müseylime'yi gülünç duruma sokan bir başka sözü ise şuydu:

"Ey kurbağa kızı kurbağa!
Ne diye naknak, vak vak edip duruyorsun?
Üstün suda, altın balçıkta!
Sen, ne suyu bulandırabilirsin ne de içene mani olabilirsin!
Yarasa, sana ölüm haberini getirinceye kadar bekle!"(2)

Peygamber Efendimiz (asm), Necid diyarında bulunan Müslümanlara haber göndererek, Müseylime-i Kezzab'ın hakkından gelmelerini emir buyurdu. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz (asm)'in ebediyet âlemine irtihalinden sonra, Hz. Ebû Bekir, Halid bin Velid komutasında Müseylime'nin üzerine bir ordu gönderdi. Vahşi bin Harb, Hz. Hamza'yı şehid ettiği mızrağıyla onu öldürdü.(3)

Yalan, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek veya olan bir şeyi de yokmuş gibi göstermeye çalışma gayretidir. Bu yüzden yalan özü itibarı ile ademdir, yokluktur, iftiradır ve en çirkin günahtır.

Müseylime-i Kezzab, peygamberlik davasında bulunan bir sahtekârdır. Yalan ve sahtekârlığın en büyüğü ise, Allah’ı kendi yalanına ve hevasına alet etmektir. Yalan çok çirkin bir iştir, ama Allah adına yalan söylemek daha çirkin daha katmerli bir alçaklıktır. Bu yüzden Müseylime tarihe büyük bir yalancı olarak geçmiştir.

“Allah adına yalan uydurandan ya da kendisine hiçbir vahiy indirilmediği halde, ‘Bana vahiy geldi.’ diyenden veya ‘Ben de Allah'ın indirdiği ayetlere benzer ayetler indireceğim.’ diye ortaya çıkandan daha zalim kim olabilir?” (En’am, 6/93)

Dipnotlar:

1) bk. Sîre, 4:223; Taberî, 3:162.
2) bk. Tabakât, 4:551; Taberî, 3:254.
3) bk. Esved-i Ansî ve Müseylime-i Kezzab gibi peygamberlik iddiasında bulunan yalancıların ortaya çıkması ve neticesi nasıl olmuştur?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...