Sahabelerden bazılarının günah işlemeleri ile Peygamber Efendimizin "Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayete erersiniz." ifadesini nasıl anlayacağız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi hadisler, "Sahabeler Kur’an ve sünnet çizgisinden, iman, fikir ve amel noktasında asla ayrılmazlar. Siz de onların yolundan asla ayrılmayınız." manasına geliyor. Yoksa "sahabeler hiç kusur ve günah işlemezler, onlar melekler gibi masumdurlar", denilmek istenmiyor.

Her insan fıtraten günaha meyyal bir fıtratta yaratılmıştır. Bu umumi bir kaide olmakla beraber, hususi manada da böyle olmasını gerektirmiyor. Cenab-ı Hak peygamberleri ismet sıfatı ile günahlardan muhafaza ettiği gibi, bazı büyük zatları da Hâfız ismiyle günahlara bulaşmaktan muhafaza ediyor. Nitekim hayatında büyük günahlara girmeyip nerede ise masumane hayat yaşayan milyonlarca âlim ve evliya da mevcuttur. Sahabeler kahir ekseriyetle günahlardan uzak bir hayat yaşamışlardır.

Tarih, hiçbir sahabenin Kur’an ve sünnete aykırı bir fikriyatını ve inancını bize nakletmiyor, onlar adımı adımına Kur’an ve sünnet çizgisi ve istikameti üzerine gitmişler. Peygamber Efendimiz (asm) de bu hadisi ile bize onları takip etmemizi emrediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...