"Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve âhireti unutup, dünyaya talip bedbaht nefsim!" On Dördüncü Söz'ün Hatimesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir."

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

"Dünya hayatı, aldatıcı bir menfaatten başka birşey değildir." (Âl-i İmrân, 3/185)

"Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve âhireti unutup, dünyaya talip bedbaht nefsim! Bilir misin, neye benzersin? Deve kuşuna! Avcıyı görür, uçamıyor; başını kuma sokuyor, ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda; avcı görür. Yalnız o, gözünü kum içinde kapamış, görmez."(1)

Bu hâtimede dünya hayatının insanlara Allah’ı ve âhireti unutturduğu ve bu hastalıktan kurtulmanın çareleri izah ediliyor. Bu hâtime, yukarıda mealini verdiğimiz âyetin de bir cihetle hakikatli bir tefsiridir.

Üstad Hazretleri bu manevî hastalığı ölümü ikaz ve ihtar ederek tedavi ediyor. Zira bütün hataların ve gafletlerin başı dünya sevgisi olduğu gibi gafleti izale eden, manevî hastalıkları tedavi eden en tesirli ilaç da ölümü çokça zikretmektir.

“Zamanın değişmesi, asrın başkalaşması” ölüm hakikatini değiştirmiyor, kabir kapısını kapatmıyor, insanın mahiyetindeki sonsuz âcizliği tedavi etmiyor.

Üstad Hazretleri, insanların ekserisinin gaflete dalmasının ve günahlara girmesinin bizi aldatmamasını ikaz ediyor ve onların arkadaşlığının kabir kapısında söneceğini söylüyor. Ondan sonra herkesin amelleriyle tek başına kalacağını, gaflet içinde geçen ve günahlarla kirlenen bir hayatın insanı büyük sıkıntılara koyacağını ihtar ediyor.

Yine devamla insanın şu dünya hayatında başıboş ve gayesiz olmadığını söylüyor ve buna şahit olarak bütün kâinattaki mevcudatın mükemmel bir nizam ve intizam içinde hareket ettiğini delil getiriyor. Öyle ise kâinatın halifesi durumunda olan insanın gayesiz ve başıboş olmayacağını, her şeyin ona hizmet ettiğini, şâyet asıl vazifesi olan iman ve ibadeti terk ederse, bütün mahlûkatın ondan şikâyetçi olacağını ifade ediyor.

(1) bk. Sözler, On Dördüncü Söz, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...