"Gayr-ı meşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz azap çekmektir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslamiyet'in helal kıldığı şeklin dışında her türlü sevmekler ve muhabbetler gayrı meşrudur ve dinen yasaklanmıştır. Kafirlerin işledikleri günahlar o kadar dehşetlidir ki ancak cehennem temizler. Müslümanlar ise, büyük günah işlememek şartıyla, bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bazı sıkıntılara sabır ve tahammülle mukabele ederse mükafatı büyük olur. Belki günahlarını affettirir inşaallah. İşte bir Müslüman Cenab-ı Hakk'ın rızası haricinde bazı sevmeklere girerse, Cenab-ı Hakk bunu cehenneme bırakmak istemediği için bu dünyadakilere de ibretlik olması için merhametsiz bir azaba düçar kılmaktadır.

Çünkü o gaflette olan genç: "Cenab-ı Hakk gafururrahimdir, hem cehennem pek uzaktır" deyip gaflete düşüp günahlarına devam edebilir. İşte Cenab-ı Hak acil bir musibet vermekle onu uyandırmak ister.

Bediüzzaman Hazretleri bunun neticesi olarak bu tür günahların halini ve vaziyetini bizim nazarımıza Risalei Nurların muhtelif yerlerinde şu şekilde vermektedir:

"O gençliğin su'-i istimaliyle gelen hastalıkla hastanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen; git, hastahanelerden ve hapishanelerden meyhanelerden sor. Elbette ekseriyetle, gençlerin gençliğinin su'-i istimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrı meşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin." (1)

Bir insanın her türlü günahtan uzak kalması gerekir. Zamanımız günahların bir sel gibi her tarafı istila ettiği dehşetli bir zamandır. Böyle bir devirde günahlardan uzak kalmak çok daha zorlaşmış ve buna göre de daha da önem kazanmıştır.

Günahlar içinde en dehşetlilerinden biri harama nazardır. Maalesef çıplaklık yaygınlaşmış, nazarlar kirlenmiştir. Haram nazar gözün zinası anlamına gelir ve zinaya da kapıyı aralar. Gözüne dikkat etmeyen kimseler takva mertebesine varamazlar ve kendilerini günahlardan koruyamazlar.

"Gözde arıza olduğunda, insana ehliyet vermezler."

"Harama bakmakla cünüb olan gözüne, gözyaşlarıyla gusül yaptır!"

Günah ve İsyanın Sonuçları:

- İlimden yoksun kalmak: Zira, ilim, günahkâra verilmez.

- Rızkın kesilmesi: Günâhkârın rızkı harama gider, Allah'ın bereket ve ihsanı kalkar.

- Kalp ve ruhun bozulması: Fıtrata uygun hâl bozulur, hissizlik, vicdansızlık, korkusuzlukla tövbeden uzaklaşır. İç dünya kararır, kalp paslanır, haya duygusu ve ahlâk kalkar.

- İnsanlardan uzaklaşma: Nefsi ve en yakınlarıyla, toplumla yabancılaşan günâhkâr yalnız kalmaya mahkum olur.

- Her günâh iz bırakır: Günâhların sonucu vücud, akıl ve diğer organlarda bir kötülük doğurur. Her günâh bir başka günâha yol açar.

- Her günâh, İslâm dışı gelmiş geçmiş bütün çirkin ulusların mirasıdır. Kibirlenmek Firavun'un; eşcinsellik Lût kavminin mirasıdır.

- Günâh ve isyân, Allah'ın azabının hak olmasına yol açar. Bela ve musibet gelir. Günâhın geçmişe, şimdiye ve gelecek kuşaklara zararı dokunur.

- Günâhlar insanların imanını zayıflatır.

(1) bk.Sözler, On Üçüncü Söz.; Kastamonu Lahikası.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Talib-i İlim
"Arabanın aküsünü tüketen farlarıdır, Mümininde imanını tüketen gözleridir" " Günahlar insanı paçavraya çevirir.Israr edilirse yüzün nurunu, özün cilasını siler götürür" "Her bir günahtan sonra dikkatle dinlersen Şeytanın kahkahalarını duyabilirsin" "Yaşı 40 ı geçmesine rağmen iyilikleri kötülüklerine galebe çalmayan insanı; Şeytan gözlerinden öper" "Mü'min günahını başına yıkılacak bir dağ gibi görür.Münafık ise burnunun ucuna konan bir sinek gibi küçük görür" Günahı küçük görmek tekrarına vesile olur.Günahı küçümsememek ise yakıcı pişmanlığa ve terke ve tevbeye vesile olur.Zaten küçük günahlarda ısrarda büyük günahlardandır. "Günahlar bizi yakacak olan Cehennem ateşine ellerimizle taşıdığımız Odunlardır.(Eğer tevbeyle silinmezse)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Talib-i İlim
Mü'min nasıl olsa Allah affeder diye günah işlemez.Belki işlediği günahtan Allah affeder diye çıkmaya çalışır.Bu şuna benzer: Nasıl olsa çıkarım diye bataklığa girilmez.Girdiğin anda batma ihtimalinde var.Çıksan bile temizlenmen zaman alabilir.Ama bataklığa bir şekilde düştüysen çıkmak için çırpınırsın.Pes etmezsin.Nasıl olsa battım diye pes etmezsin." Dikkat ediniz, şeytan sizi nasıl olsa Allah gafurdur rahimdir diye aldatarak günah işletir." Buna dikkat ediniz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...