"Nasıl ki bazı adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Manyetizma: Telkin ve hipnozla bir kimseyi etkileme.

Hipnotizma: Bir kimsenin üzerinde telkin, söz ve bakış ile elde edilen bir çeşit uyku, uyuşukluk, iradesizlik hâli gibi vaziyetler.

“Nasılki bazı adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır, o aynada çok garaibi müşahede eder. Halbuki aynada değil, belki aynaya olan dikkat-i nazar vasıtasıyla, aynanın haricinde hayaline bir pencere açılmış, görüyor.” (1)

Üstad'ın yukardaki ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, marifet, ayna gibi vasıtalarda değil, aynaya bakan kişinin dikkat ve konsantre olmasındadır. Yani birisi dikkati sayesinde bazı vasıtaları kullanarak bir takım harikalara ulaşabilir. Nesne arada sadece bir vasıtadır; mühim olan, kişinin dikkat kesilmesi ve kendini maksada odaklamasıdır.

Üstat Hazretleri bu misali, hakikatlere erişmekte ve vasıl olmakta, şeyh ve mürşitlerin sadece bir mazhar ve makes olduğuna işaret için veriyor. Yani şeyh ve mürşit, tıpkı bir ayna gibidir, talebe ve mürit ise bu aynaya dikkat kesilen talib-i hakikattir. Nasıl ki, aynaya dikkat kesilen birisinin hayalinde âlem-i hayale bir kapı açılır, aynı şekilde mürit de mürşit aynasında ne kadar dikkatli olursa o kadar hakikate muvaffak olur.

İnsan bazı şeyler vasıtası ile gaybi âlemlerle irtibat kurabilir. Zira insan mahiyetinde varlık âlemlerine açılan çok pencereler vardır. Nasıl ki göz, müşahede âlemine açılan bir pencere ise, hayal da misal ve rüya âlemlerine açılan birer penceredir. İnsan bu gibi vasıtalar ve pencereler ile o âlemleri seyredebilir.

Hatta duygu ve latifeleri inkişaf eden büyük zâtlar gaybi âlemleri müşahede edip, irtibat kurmuşlardır. Bazı rüyalar vasıtası ile istikbale dair bazı hâdiseleri görmemiz bunun en kat’i misalidir.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...