Geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan "intizam", "nizam", "malumiyet", "meşhudiyet", "taayyün" ve "evamir-i tekviniye" kavramlarını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat-ı manevî veya hayat-ı umumi, eşyanın Allah’ın ezelî ilminde latif bir hayata mazhar olması demektir.

Çekirdekte hayat ince ve latif olarak tecelli ederken, ondan hâsıl olan ağaç ve gövdesinde daha kesif ve maddî olarak tecelli eder. Yani hayatın da kesafet ve letafet olarak tecelli şekilleri başka başkadır. Çekirdek, bir nevi kader levhalarının maddî âlemde müşahhaslaşmış şekli gibidir. Manevî kader olan çekirdekteki hayat nasıl ince ve latif olarak tecelli ediyor ise, aynı şekilde kaderde de hayatın, keyfiyetini bilmediğimiz, ince ve latif bir tecelliyatı vardır.

Madem kaderde bir hayat tecellisi var, öyle ise mahlûkat vücuda çıkmazdan evvel kaderdeki ahvalinde de hayata mazhardır. Yani mevcudat manevî kader levhalarından şehadet âlemine intikal etmiş ve cismani bir vücut giymiştir. Bu yüzden, kaderdeki mevcudatın ilmî vücutları asıl ve cevherdir, maddî ve cismi ise suret ve kışırlarıdır.

İntizam, malumiyet, meşhudiyet, evamir-i tekviniye ve taayyün, bu manevî hayatın birer tezahür ve tecellilerinden ibarettir. Kâinattaki intizam, bu manevî hayatın maddî âlemde tecelli etmesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

M.tetik

Malumiyet, meşhudiyet ve taayyün arasındaki farkı hayatı maneviye ve kadere imana işaret etmesini izah eder misiniz

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kainattaki intizam ve bu intizamın bilinir ve görünür olması bu manevi hayatın maddi alemde tecelli etmesidir. Malumiyet intizamın bilgi seviyesinde bir görünürlüğü iken meşhudiyet gözle görünür olma halidir. Taayyün intizamın belirgin ve bilinme şekli oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...