Geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan "intizam", "nizam", "malumiyet", "meşhudiyet", "taayyün" ve "evamir-i tekviniye" kavramlarını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat-ı Manevi: Eşyanın, Allah’ın ezeli ilminde ince ve latif bir hayata mazhar olması demektir. Hayatın mazi ve müstakbeli kuşatan kader üzerinde de bir tecellisi vardır. Hayat sadece zaman ve mekan ile kayıtlı değildir. Hayatın her alemde ve her mahlukat üzerinde bir çeşit tecellisi vardır. Ama bu tecelli keyfiyetleri her alemin keyfiyetine göre cereyan ediyor. Yani maddi alemlerde tecelli eden hayat ile kader levhaları üzerinde tecelli eden hayat, keyfiyet olarak aynı değildir.

Çekirdekte hayat ince ve latif olarak tecelli ederken, çekirdekten hasıl olan ağaç ve gövdesinde hayat daha kesif ve maddi olarak tecelli eder. Yani hayatın da kesafet ve letafet olarak tecelli şekilleri başka başkadır. Çekirdek bir nevi kader levhalarının maddi alemde müşahhaslaşmış şekli gibidir. Somutlaşmış kader olan çekirdekte hayat nasıl ince ve latif olarak tecelli ediyor ise, aynı şekilde kaderde de hayatın keyfiyetini bilmediğimiz ince ve latif bir tecelliyatı vardır.

Madem kaderde bir hayat tecellisi var, öyle ise mahlukat vücuda çıkmazdan evvel, kaderdeki ahvalinde de hayata mazhardır. Yani mevcudat canlı ve hayatlı kader levhalarından cismani aleme intikal etmiştir. Bu yüzden kaderdeki mevcudatın ilmi vücutları asıl ve cevherdir, maddi ve cismi halleri ise suret ve kışırlarıdır.

İntizam, malumiyet, meşhudiyet, evamir-i tekviniye ve taayyün, bu manevi hayatın birer tezahür ve tecellilerinden ibarettir. Kainattaki intizam, bilinir ve görünürlük bu manevi hayatın maddi alemde tecelli etmesidir.

Genelkurmay karargahındaki umumi mevzuat kitabı, ordu ve kışlalarda intizam ve emir komuta şeklinde tezahür ediyor. Şayet o kitap canlı ve kararlı olmasa, ordu ve kışlalarda tesirini ve tezahürünü göstermezdi denilebilir.

Tabirde hata olmasın, kader levhası da kainatın canlı ve kararlı bir kitabı hükmünde olup, kainatta ne kadar nizam, ahenk, taayyün ve emir komuta varsa, hepsi esasını ve özünü bu kitaptan alıyorlar diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

M.tetik

Malumiyet, meşhudiyet ve taayyün arasındaki farkı hayatı maneviye ve kadere imana işaret etmesini izah eder misiniz

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kainattaki intizam ve bu intizamın bilinir ve görünür olması bu manevi hayatın maddi alemde tecelli etmesidir. Malumiyet intizamın bilgi seviyesinde bir görünürlüğü iken meşhudiyet gözle görünür olma halidir. Taayyün intizamın belirgin ve bilinme şekli oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...