"Gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş." Bu komiteler nelerdir ve faaliyetleri nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, gençlik damarı akıldan ziyâde hissiyâtı dinler. His ve heves ise kördür, âkıbeti görmez; bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder; bir dakika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker ve bir saat sefâhet keyfiyle, bir nâmus meselesinde, binler gün hem hapsin, hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur." (1)

Yukarıda ifade edilen zaafları çok iyi değerlendirerek gençliği tehlikelere sevkeden yüzlerce gizli veya açık komite (yani dernek, parti, çeşitli kurum ve kuruluş olarak) günümüzde var olduğu gibi, o zaman da var olduğunu anlıyoruz. İsim olarak bilemiyoruz.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR