"Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek..." (Şualar, On Birinci Şua, Beşinci Mesele)

Yazın kışa, gündüzün akşama dönüşmesinin kesinliği katiyetinde, gençliğin de önce ihtiyarlığa sonra ölüme dönüşmesi o kadar kesindir, delil istemez. Çünkü milyarlarca yaşayan ihtiyar ve yüz milyarlarca vefat edenler, ihtiyarlık ve ölümleriyle bu hakikata şahittirler.

Öyle ise gençliği ibadet ve taatte sarf edip ebedi cennetin ve yeni bir gençliğin kazanılmasına vesile yapmak gerekiyor. Yoksa ahirette bizi mesul edecek amel defteriyle, buradan çıkıp gideceğiz. Buna mâni olamayız...

İlave bilgi için tıklayınız:

- "İbadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi, dâr-ı saâdette ebedî bir gençliktir." Ehl-i cennetin hepsi genç değil midir?

- "Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşrûada kalmazsanız, o gençlik zâyi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek..." cümlelerini izah eder misiniz?

- GENÇLİĞİN KIYMETİNİ BİLMEK!..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...