"İbadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi, dâr-ı saâdette ebedî bir gençliktir." Ehl-i cennetin hepsi genç değil midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i cennetin hepsi gençtir. Üstad'ın bu ifadesi, “Ceza amel cinsindendir.” (Her amelin karşılığı kendi cinsinden verilir.) kaidesine bir örnektir. Gençliğini isyan yolunda geçirdiği halde ihtiyarlığında tövbe eden ve imanla ahirete göçenler de cennette yine genç olacaklardır.

Ancak, gençliğini sefahatte ve dalalette geçiren kişilerin kalan ömürlerini de aynı hal üzere geçirmeleri ihtimali daha yüksektir. Öyle olmasa bile ibadetsiz geçen gençlik yılları onun için ebedi bir kayıptır.

Cennete gitse bile oradan edeceği istifade o nispette azalacaktır. Üstad, bu ifadeleriyle gençlik sermayesinin çok iyi kullanılmasına dikkat çekmiş oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...